Miljoenen vogels boven Nederland

Vogelbescherming Nederland
1-OKT-2019 - Begin oktober is de vogeltrek op zijn hoogtepunt. Miljoenen vogels vliegen over Nederland heen, het is een van de meest spectaculaire natuurfenomenen. Op zaterdag 5 oktober aanstaande vindt daarom de jaarlijkse internationale trekvogelteldag, de Euro Birdwatch, plaats. Tienduizenden liefhebbers in heel Europa trekken deze dag naar buiten om de trekvogels te tellen.

In Nederland kunnen vogelaars op meer dan 150 telposten de trekvogels tellen. Vogelbescherming verzamelt als BirdLife-partner de telgegevens in ons land. Op zaterdagavond maken we in samenwerking met trektellen.nl de top 10 van meest getelde trekvogels in ons land bekend.

Oktober = vogeltrektijd

Ganzen, kieviten, buizerds en veel andere trekvogels kun je in deze tijd van het jaar in grote aantallen zien. Maar het is vooral de trek van zangvogels die de najaarstrek tot een belevenis maakt. Spreeuwen, vinken, sijzen, veldleeuweriken, graspiepers en koperwieken trekken met duizenden tegelijk door. Er is altijd kans op bijzondere soorten als beflijsters, parelduikers, bladkoningen of rode wouwen. De uiteindelijke bestemming is voor alle vogels weer anders. Van de kleinere zangvogeltjes trekken de zwartkoppen en de tjiftjaffen bijvoorbeeld meestal niet verder dan Zuid-Europa, terwijl de fitis, boerenzwaluw en tuinfluiter tot ver in Afrika reiken.

Brandganzen in vlucht

Door weer en wind: de verwachting

Of de trekvogels zaterdag gaan vliegen, en hoeveel het er worden, is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden in Nederland en de landen ten noorden en oosten van ons. Een lichte zuidwestenwind is ideaal voor trektellers, want dan vliegen de vogels vaak laag en zijn ze makkelijk te zien en te horen. Een beetje regen is daarbij geen probleem. Voor de vogels zelf is een (noord)oostenwindje natuurlijk beter, want dan hebben ze rugwind. Ze vliegen dan echter vaak te hoog om goed geteld te worden. De weersverwachting voor zaterdag is momenteel redelijk: lichte zuidoostenwind en af en toe een spatje regen. En doordat het weer de komende dagen vrij slecht blijft, zullen veel trekvogels hun reis nog wat uitstellen. Zo zijn afgelopen zaterdag 280.000 vinken vertrokken uit het Zuid-Zweedse Falsterbo. Zij werden geconfronteerd met slecht weer onderweg. Een weersomslag in de loop naar zaterdag zou dus welkom zijn!

Enorme aantallen vogels

Hoe massaal de vogeltrek kan zijn, laten ook de cijfers zien. Wie vorig jaar rond deze tijd omhoog keek zag een onophoudelijke stroom van vinken. Tijdens de Bird Watch werden er maar liefst 670.000 geteld, een absoluut record. De vink eindigde daarmee op de eerste plek, gevolgd door de spreeuw en graspieper. In totaal werden er afgelopen jaar ruim 1,3 miljoen vogels geteld en 207 soorten, net geen nieuw record.

Mensen trekken er massaal op uit om vogels te kijken

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Jelle de Jong; Koen Leysen