Rhododedron

Nieuw soort korstmos ontdekt op Rhododendronblad

29-MRT-2012 - Op& Rhododendronstruiken op twee plaatsen in Nederland is een nieuw soort korstmos ontdekt. De soort wordt binnenkort beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift The Lichenologist en draagt de naam Fellhaneropsis rhododendri. Het bijzondere aan de soort is dat deze op levende bladeren groeit. Dat kan alleen op plaatsen waar de luchtvochtigheid erg hoog is en luchtvervuiling grotendeels afwezig. De meeste soorten bladbewonende korstmossen komen in tropische landen voor.

Bericht uitgegeven door BLWG [land] op [publicatiedatum]

Op Rhododendronstruiken op twee plaatsen in Nederland is een nieuw soort korstmos ontdekt. De soort wordt binnenkort beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift The Lichenologist en draagt de naam Rhododendronkorst (Fellhaneropsis rhododendri). Het bijzondere aan de soort is dat deze op levende bladeren groeit. Dat kan alleen op plaatsen waar de luchtvochtigheid erg hoog is en luchtvervuiling grotendeels afwezig. De meeste soorten bladbewonende korstmossen komen in tropische landen voor.

Ontdekker van deze nieuwe soort, lichenoloog André Aptroot: "Rhododendron is wintergroen, waardoor de soort meerdere jaren op een blad kan leven. De hoge luchtvochtigheid die bladbewonende korstmossen nodig hebben, vinden we eigenlijk alleen in moerasgebieden. In Nederland komen van nature echter geen wintergroene struiken voor in moerassen. Omdat Rhododendron pas in de afgelopen decennia vanuit tuinen is verwilderd, staan in moerassige natuurgebieden dus pas sinds korte tijd echt grote wintergroene struiken."

 Bloeiende Rhododendron (foto: Eric Hunt)
Een andere reden waarom deze soort nu pas is ontdekt, is de afname van zure regen na 1990. Korstmossen die op bladeren groeien, zijn sterk afhankelijk van in regenwater opgeloste stoffen. Door luchtvervuiling verdwijnen ze snel. Ook klimaatverandering kan een rol spelen, omdat het gaat om soort uit een geslacht met een voornamelijk tropische verspreiding.

Microscoopfoto van de nieuwe soort (foto: André Aptroot)In Nederland is de soort gevonden in natuurgebied het Witte Veen in Twente, vlak aan de grens met Duitsland en in Pinetum Blijdenstein in Hilversum. Vermoedelijk komt de soort op meer plaatsen in Europa voor en het is zelfs denkbaar dat de soort aangevoerd is vanuit tropische landen.

Tekst: Laurens Sparrius & André Aptroot, BLWG Foto's: Eric Hunt, CC/BY; André Aptroot