Heerlen adopteert iepenpage

De Vlinderstichting
30-MEI-2013 - De iepenpage is een zeldzame vlinder die in Nederland alleen nog in Heerlen een vaste populatie heeft. Nu adopteert de gemeente de vlinder en worden allerlei maatregelen genomen voor behoud en herstel van de soort.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De iepenpage is een zeldzame vlinder die in Nederland alleen nog in Heerlen een vaste populatie heeft. Nu adopteert de gemeente de vlinder en worden allerlei maatregelen genomen voor behoud en herstel van de soort.

De iepenpage komt alleen in Heerlen voor (foto: Kars Veling)“We zijn er trots op dat de iepenpage zich in Heerlen thuis voelt en zien het als onze plicht deze vlindersoort te behouden”, zei wethouder Braeken bij de toelichting op het collegebesluit. ”Een programma van maatregelen moet daarvoor gaan zorgen. De vlinderstand is een goede indicator voor de kwaliteit van natuur, milieu en landschap en dus de kwaliteit van de leefomgeving. Vlinders spelen op hun beurt weer een belangrijke rol in ons ecosysteem”.

Bij de adoptie van de iepenpage  werken de gemeente, de Heerlense natuurorganisaties (IVN Heerlen en Hoensbroek en het Natuurhistorisch Genootschap Limburg kring Heerlen), De Vlinderstichting en Natuurmonumenten samen aan een verdere versterking en verbinding van het leefgebied van de iepenpage. En daarmee werken we aan de biodiversiteit van onze stad en regio. De populatie van de iepenpage is klein en kwetsbaar door de beperkte omvang van geschikt terrein. Jarenlang waren de markante iepen aan de Oliemolenstraat de enige bekende vindplaats van de iepenpage.

Al eerder werden er in Heerlen grote iepen geplant voor de iepenpage (foto: Kars Veling)Een aantal jaar geleden zijn al maatregelen genomen om geschikte terreinen te vergroten en met elkaar te verbinden. Er zijn toen extra grote iepen aangeplant langs de Caumerbeek, nectarbronnen geplant bij de Oliemolen en het maaibeleid is aangepast. Op die manier worden de populaties van de bedreigde vlindersoort vergroot en met elkaar verbonden. En met succes. In 2010 is de vlindersoort ook bij Terworm gevonden en in 2012 bij het Bastion Hotel. Dit jaar worden weer vlinders geteld en dan hopen we ze ook bij de iepen in de bebouwde kom tegen te komen. Komend jaar zijn nog tal van maatregelen gepland. De Heerlense natuurorganisaties gaan zorgen voor de voorlichting en educatie. De gemeente gaat het leefgebied voor de vlinder versterken door een netwerk van (fladder)iepen en zogenaamde ‘nectarkroegen’ aan te planten. Met de fladderiep introduceren we opnieuw een zeldzame boomsoort in Heerlen. De nectarkroegen realiseren we door natuurlijk berm- en bosrandbeheer. De Vlinderstichting en Diergaarde Blijdorp steunen het project en Natuurmonumenten en Van der Valk zorgen voor de aanplant van iepen en nectarvoorzieningen in Terworm.

Tekst: Gemeente Heerlen & De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling