Komt iepenpage meer voor dan we denken?

De Vlinderstichting
23-JUN-2014 - Vroeger dan gewoonlijk, evenals veel andere vlinders, is de zeldzame iepenpage al regelmatig gezien. De soort, waarvan de enige bekende vliegplaats in Heerlen was, blijkt op meer plekken voor te komen. Zo zijn er populaties bij Winterswijk en Maastricht. Mogelijk worden dit jaar nog nieuwe vliegplaatsen ontdekt.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Vroeger dan gewoonlijk, evenals veel andere vlinders, is de zeldzame iepenpage al regelmatig gezien. De soort, waarvan de enige bekende vliegplaats in Heerlen was, blijkt op meer plekken voor te komen. Zo zijn er populaties bij Winterswijk en Maastricht. Mogelijk worden dit jaar nog nieuwe vliegplaatsen ontdekt.

Door de iepen goed op de kaart te hebben kun je zeer efficient op zoek naar iepenpages (foto: Albert Vliegenthart)Vorig jaar werd gericht gezocht in de gemeente Heerlen en werd iepenpage op diverse nieuwe locaties vastgesteld. Na dat succes pakken we het dit jaar wat grootser aan. In samenwerking met Staring Advies is nu door de ontdekker van de iepenpage bij Winterswijk vorig jaar, Jan Stronks, gericht gezocht naar iepen en de iepenpage in die omgeving. En met succes, want inmiddels zijn al meer dan 30 vlinders gemeld op zeker vijf verschillende locaties. De soort lijkt in de Achterhoek een flinke populatie te hebben. In tegenstelling tot de vliegplaatsen in het zuiden van Limburg, die in het stedelijk gebied liggen, komt de iepenpage bij Winterswijk juist in het buitengebied voor.

 

In Heerlen bleek het vorig jaar heel effectief om in het voorjaar de iepen te zoeken en op kaart te zetten om daar dan, in de vliegtijd van de vlinders, gericht te zoeken. Zo kon het aantal bekende plekken van 2 worden uitgebreid naar 15 binnen de stad Heerlen. Op strategische plekken zijn oudere iepen geplant om een robuuste verbinding voor deze soort te maken binnen de stad.

 

Iepenpage leeft grotendeels hoog in boomtoppen. Af en toe komt hij omlaag om te drinken (foto: Kars Veling)Na de vondsten bij het Savelsbos, Rimburg en de Sint Pietersberg eveneens in 2013, zou het niet onmogelijk zijn dat de iepenpage al die jaren over het hoofd is gezien. Reden voor De Vlinderstichting om door te pakken en de iepenpage beter in beeld te krijgen. Van alle gemeenten in Zuid-Limburg zijn de bekende standplaatsen van iepen doorgegeven. Op deze manier kunnen vrijwilligers gericht gaan zoeken in deze regio. De afgelopen week zijn vrijwilligers door De Vlinderstichting geïnformeerd en getraind om iepenpages te lokaliseren. Zo wordt een goed zoekbeeld meegegeven. Dat deze mensen succes gaan boeken lijkt aannemelijk. Bij een voorproefje werd de iepenpage al in de bebouwde kom van Maastricht aangetroffen. Ook al een onbekende plek voor deze geheimzinnige vlinder. Wie gaat de iepenpage vinden in Eindhoven of Nijmegen? Dat zijn ook oude vliegplaatsen van de iepenpage en mogelijk dat ze er nog steeds voorkomen. Ook in grote steden waar veel iepen staan, zoals Amsterdam, zou de vlinder voor kunnen komen. Hij vliegt nog zeker tot half juli, dus we zijn benieuwd naar de uiteindelijke verspreiding van deze zeldzame vlinder.

 

Tekst & foto’s: Albert Vliegenthart & Kars Veling, De Vlinderstichting