Fladderiepen voor vlinders

De Vlinderstichting
21-NOV-2013 - De iepenpage is een zeer zeldzame vlinder die maar op een paar plekken in Nederland voorkomt. In Heerlen, bij de plek waar de soort nog voorkomt, zijn nieuwe iepen aangeplant om het leefgebied van de vlinders te versterken.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De iepenpage is een zeer zeldzame vlinder die maar op een paar plekken in Nederland voorkomt. In Heerlen, bij de plek waar de soort nog voorkomt, zijn nieuwe iepen aangeplant om het leefgebied van de vlinders te versterken.

Fladderiepen aanplanten voor de iepenpage in Heerlen (foto: Gertie Scherpenisse)Vanaf 1993 is de soort bekend uit Heerlen en recent zijn er in die stad een aantal nieuwe vliegplaatsen ontdekt. In 2013 werden ook bij Maastricht en Winterswijk iepenpages gevonden. De vlinder leeft uitsluitend op iepen. Door de iepziekte zijn veel iepen in Nederland verdwenen. Om te zorgen dat deze bijzondere vlinder overleeft, is uitbreiding van zijn leefgebied noodzakelijk. De iepenpage is als soort geadopteerd door de gemeente Heerlen. Een van de plaatsen waar de iepenpage nog voorkomt is op Terworm. In de weide tegenover Van der Valk Hotel Heerlen zijn zaterdag 16 november fladderiepen geplant om het leefgebied te vergroten. De gemeente Heerlen en Natuurmonumenten planten het komende half jaar, samen met IVN en De Vlinderstichting nog minimaal vijf groepen met fladderiepen in het Geleenbeekdal. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Diergaarde Blijdorp, Van der Valk Hotels en de provincie Limburg.

Er is een folder gemaakt over de verborgen levende iepenpage (Albert Vliegenthart, De Vlinderstichting)Op de andere nieuw ontdekte plaatsen zal in 2014 onderzoek worden gedaan om te kijken hoe wijd de soort er verbreid is. De iepenpage is een verborgen levende vlinder en wordt snel over het hoofd gezien. Mogelijk dat hij zich bij Winterswijk en Maastricht nog op meer plekken voortplant. Door alle iepen vooraf in kaart te brengen kan op het moment dat de vlinders gaan vliegen, ongeveer eind juni, heel gericht worden gezocht op die plekken. Om ze te zien te krijgen moeten de toppen van de iepen goed in de gaten worden gehouden. Soms zie je dan een page rond fladderen en als hij weer gaat zitten kun je, met een kijker of zelfs telescoop, kijken of het inderdaad om iepenpage gaat. De iepenpage is een van de soorten waarvoor De Vlinderstichting extra inspanningen doet binnen het project ‘Tien voor Twaalf’. Voor de 12 meest bedreigde vlinders in ons land worden beschermingsmaatregelen genomen. Binnen tien jaar moeten deze soorten meer dan 10 vliegplaatsen in ons land hebben, waardoor de kans dat ze uitsterven wordt verkleind.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Gertie Scherpenisse; Albert Vliegenthart