boomblauwtje berk klein

Weinig vlinders in 2012, maar een rampjaar?

De Vlinderstichting
6-DEC-2012 - Het afgelopen jaar zijn er veel minder vlinders geteld dan het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Met name in juli, normaal de topmaand voor vlinders, vielen de aantallen tegen. Maar was 2012 een slecht jaar voor de vlinders?

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Het afgelopen jaar zijn er veel minder vlinders geteld dan het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Met name in juli, normaal de topmaand voor vlinders, vielen de aantallen tegen. Maar was 2012 een slecht jaar voor de vlinders?

De heivlinder lijkt wel redelijk te hebben gevlogen in 2012 (foto: Kars Veling)De vlinderliefhebbers en -tellers hadden allemaal al hun mening klaar: “Het was een slecht vlinderjaar”. Ook uit een eerste check van de nu ingevoerde gegevens van het Landelijk Meetnet Vlinders blijkt dat er duidelijk minder vlinders zijn geteld dan normaal. Het weer was dan ook niet echt vlindervriendelijk en dat bepaalt voor een groot deel de lage aantallen vlinders die zijn gezien.

Maar juist door dat weer zou het voor de vlinders zelf best mee kunnen vallen. De waardplanten voor de rupsen hebben prima kunnen groeien, dus wellicht blijkt later dat 2012 uiteindelijk toch een goed vlinderjaar is geweest. Als we terugkijken naar 2003, dan staat dat jaar bij alle vlinderaars te boek als een werkelijk topjaar. Er zijn toen heel erg veel vlinders gezien, maar uiteindelijk was dit voor de vlinders zelf een rampjaar. Door het zonnige, hete en droge weer waren er erg veel vlinders en vlogen ze geweldig goed, maar de rupsen hadden het vervolgens slecht omdat de planten waarop ze leven verdroogden en geen goed voedsel waren. De er opvolgende jaren zagen we dat terug: veel soorten deden het toen een stuk minder.

Aantal vlinders per telling 2012 en 1990-2011 (bron: NEM Landelijk Meetnet Vlinders)

Boomblauwtje lijkt een minder jaar te hebben gehad (foto: Kars Veling)In de grafiek met de nu al ingevoerde gegevens uit het Landelijk meetnet Vlinders zien we dat de rode lijn eigenlijk vrijwel het hele jaar onder de blauwe lijn van het langjarig gemiddelde zit. In het voorjaar viel het nog wel mee, maar vooral van week 26 tot 31, de maand juli, is het verschil buitengewoon groot. Juli is normaal gesproken de topmaand. Begin augustus kwamen er al wat meer vlinders, maar nog steeds minder dan gemiddeld. Pas in de loop van september zien we dat de groene lijn weer in de pas loopt met het gemiddelde en de laatste weken werden er dus normale aantallen vlinders gezien. Maar ja, in september zijn er sowieso minder vlinders aanwezig dan in de zomer. Niet alle soorten deden het trouwens slecht, want uit de eerste resultaten lijkt een soort als heivlinder redelijk te hebben gevlogen. Een soort als het boomblauwtje was dit jaar minder aanwezig.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van EL&I. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting
Grafiek: NEM Landelijk Meetnet Vlinders