Veenhooibeestje

Nieuwe populatie van het veenhooibeestje ontdekt

Bosgroepen
6-DEC-2022 - Tijdens monitoring – het in kaart brengen van natuurwaarden – worden geregeld bijzondere soorten waargenomen. Ook in 2022 was dit het geval bij een SNL-monitoring op het terrein van één van de leden van de Bosgroepen. In Drenthe werd namelijk een nieuwe populatie van het veenhooibeestje ontdekt!

In het kader van de SNL-subsidie (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) worden de natuurterreinen van leden van de Bosgroepen eens per zes jaar gemonitord op soortgroepen zoals planten, broedvogels of insecten (dagvlinders, libellen en sprinkhanen). De uitvoering van deze SNL-monitoring gebeurt door ecologen van de Bosgroepen of door een extern adviesbureau. In 2022 was onder andere het terrein van één van de leden in Drenthe aan de beurt voor een monitoring van de aanwezige flora en insecten. Hierbij kwam een nieuwe populatie veenhooibeestjes (Coenonympha tullia) aan het licht.

Beperkt aantal populaties in Nederland bekend

Van het zeldzame veenhooibeestje zijn in Nederland maar een klein aantal populaties bekend, en het vinden van een nieuwe locatie is bijzonder te noemen.
Rutger Diertens, ecoloog bij Bosgroep Noord-Oost Nederland: “Ik had een insectenmonitoring gepland voor dit terrein. Maar voordat ik daarmee was begonnen, werd ik door Jos Hoekerswever en Martijn Bunskoek van Bunskoek Natuurlijk, die de vegetatiemonitoring op het terrein deden, getipt over de aanwezigheid van het beestje. De populatie was aangetroffen op een goed ontwikkeld hoogveen met een rijke begroeiing van eenarig wollegras, de waardplant van de soort. Toen ik vervolgens de insectenmonitoring deed, bleek ook de grootte van de populatie opmerkelijk. Ik telde zo’n tachtig vlinders.”

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Baltsende veenhooibeestjes op de betreffende locatie in Drenthe (Bron: Jos Hoekerswever)

Verborgen ligging

Door de verborgen ligging van dit hoogveen en de ontoegankelijkheid voor het publiek, heeft deze populatie zich voor lange tijd schuil kunnen houden.
Rutger: "Je ziet, zelfs in een goed onderzocht land als Nederland zijn nog verborgen populaties te vinden!"
De eigenaar van het terrein is uiteraard op de hoogte gesteld van deze bijzondere waarneming, zodat er rekening mee kan worden gehouden.

Tekst: Bosgroepen
Foto: Rutger Diertens, Bosgroepen (leadfoto: veenhooibeestje)
Film: Jos Hoekerswever