Natuurberichten

Uitgever: Bosgroepen

Wij adviseren en ontzorgen onze leden bij het duurzaam beheer en de ontwikkeling van bos en natuur. Onze expertise richt zich op alle onderdelen van het beheer; van onderzoek, advies en het opstellen van een beheer- of projectplan tot de uitvoering in het veld. De aanpak is realistisch en doelgericht, gebaseerd op deskundigheid, jarenlange ervaring en onze kennis van de leden en hun terreinen. Er zijn meer dan 1700 leden bij de drie regionale Bosgroepen aangesloten, verspreid over heel Nederland. Dit zijn particulieren, stichtingen, landgoederen, natuurbeschermingsorganisaties, waterleidingmaatschappijen en overheden, zoals waterschappen, defensie en gemeenten. Samen hebben de leden bijna 500.000 hectare bos en natuur in eigendom of beheer. Onze beheerders, (landschaps)ecologen, bodemkundigen en andere specialisten werken veel samen met hogescholen, universiteiten en natuurbeschermingsorganisaties binnen en buiten Nederland. Nieuwe kennis en technieken kunnen we dan ook snel in de praktijk toepassen.

Pagina 1 van 9 - 84 Resultaten

Op 1 april 2024 nemen de Bosgroepen officieel afscheid van Jos Truijen. Naar eigen zeggen regiomanager, regiobeheerder, projectleider, projectmedewerker én beheermedewerker. Jos heeft inmiddels meer dan 45 jaar ‘in het groen’..


Lees verder 13 februari 2024   1 week oud
Voorbeeldexoten LIFE Resilias

In het Europese subsidieproject LIFE Resilias werken Bosgroep Zuid Nederland en Stichting Bargerveen zeven jaar lang aan systeemgericht natuurherstel om dominantie van exoten te doorbreken. Inmiddels zitten we op de helft van de..


Lees verder 30 januari 2024   3 wkn oud
Pad over dijkje door natuurgebied

Arjan de Vries is beheerder van een stukje natuur langs de Rijn in Gelderland. Hij kocht het in 2016, waarna hij ook lid werd van de Bosgroep. Het gebied bestaat uit verschillende typen natte natuur: rivier, dynamisch moeras en..


Lees verder 16 januari 2024   1 maand oud
Middelveen

Wat zijn de resultaten van bijna 10 jaar natuurontwikkeling op de oostflank van de Sallandse Heuvelrug? In 2014 en 2021 vonden natuurherstelmaatregelen plaats in verschillende gebieden van Staatsbosbeheer met grotendeels groot..


Lees verder 22 december 2023   1 maand oud
ruwe berk met kbv

Het plantseizoen is aangebroken. Dat betekent dat er de komende maanden weer veel bomen en struiken de grond in gaan. Om de vaak verzuurde bodem te herstellen, planten we vaak een aantal rijkstrooiselsoorten mee. Soorten zoals de..


Lees verder 5 december 2023   2 mnd oud
poel in heidegebied

In het Zuiderbos, een heideterrein bij Vledder en Doldersum in Drenthe, werkt Bosgroep Noord-Oost Nederland samen met eigenaar Maatschappij van Weldadigheid en Landschapsbeheer Drenthe aan het verbeteren van de natuurkwaliteit en..


Lees verder 11 november 2023   3 mnd oud
Sprengen

De Motketel, een gebied in eigendom van Kroondomein Het Loo, ligt op de oostflank van de Veluwe. De eigenaar wil graag weten welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van het gebied te verbeteren, zonder afbreuk te doen aan de..


Lees verder 27 oktober 2023   3 mnd oud
Murnauer moos

Systeemgericht herstel, vergroten van biodiversiteit, herstel van veerkracht, reductie van stikstof, grondstoffen via kringlooplandbouw. Functie volgt bodem of water. Klinkt logisch, maar hoe kom je daar? Hoe ziet een vitaal..


Lees verder 10 oktober 2023   4 mnd oud
Verspreiding schelpengruis met helikopter

Op landgoed Lijftogtsheide bij Hengelo is afgelopen zomer schelpengruis uitgestrooid boven het bos om de bodem van calcium te voorzien. Het toedienen van kalk kan de verzuring van de bodem – die is ontstaan door een overschot aan..


Lees verder 26 september 2023   4 mnd oud
Primula elatior. Slanke sleutelbloem

Om de achteruitgang van oud-bosplanten tegen te gaan, zijn er de afgelopen jaren verschillende herintroductie- en versterkingsprojecten geweest in Noord-Brabantse bossen. In een recent monitoringsonderzoek, van Bosgroep Zuid..


Lees verder 29 augustus 2023   5 mnd oud

Archief