Fomitopsis rosea

Exotische paddenstoel duikt op in centrum van Eindhoven

Nederlandse Mycologische Vereniging
3-APR-2013 - De prachtige Roze sparrenhoutzwam, een paddenstoel bekend van noordelijke en alpiene gebieden, is opgedoken op een paaltje in het centrum van Eindhoven. Waarschijnlijk is dit paaltje gemaakt van een geïnfecteerde boom uit noordelijke streken. Het is onwaarschijnlijk dat de Roze sparrenhoutzwam een Nederlandse spar had aangetast.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

De prachtige Roze sparrenhoutzwam, een paddenstoel bekend van noordelijke en alpiene gebieden, is opgedoken op een paaltje in het centrum van Eindhoven. Waarschijnlijk is dit paaltje gemaakt van een geïnfecteerde boom uit noordelijke streken. Het is onwaarschijnlijk dat de Roze sparrenhoutzwam een Nederlandse spar had aangetast. 

Roze sparrenhoutzwam (foto: Nel Bulthuis)

Bij exoten denken we al gauw aan soorten uit warmere streken die hier neergestreken zijn. De Roze sparrenhoutzwam (Fomitopsis rosea) bewijst dat het omgekeerde ook wel eens het geval is.
Na een wandeling langs de Dommel in Eindhoven, op weg naar huis, trof Nel Bulthuis midden in de stad een houtzwam aan die door de roze kleur haar aandacht trok. De paddenstoel bevond zich in een verharde omgeving van asfalt en stoeptegels aan de basis van een houten paaltje, een Amsterdammertje of liever gezegd een Eindhovenaartje. Nel Bulthuis herkende de paddenstoel als de Roze sparrenhoutzwam die zij ooit al eens in Zweden gevonden had. Een onafhankelijke expert bevestigde haar determinatie.

Hoe kan het toch dat een houtpaddenstoel, bekend van oude en ongestoorde bossen uit alpiene en noordelijke, koude streken als Scandinavië, Siberië en in Noord-Amerika, in Nederland opduikt ten zuiden van de grote rivieren?

De Roze sparrehoutzwam wordt hoofdzakelijk gevonden op dood hout van coniferen. De paddenstoel veroorzaakt daar bruinrot waarbij het hout bruin verkleurt en een broze brokkelige structuur krijgt. Maar een enkele keer treedt hij ook op als parasiet op levende bomen. Voornamelijk verschillende soorten spar. Daarom wordt in de literatuur ook vermeld dat de soort kan opduiken op houten gebouwen en bruggen die van geïnfecteerde bomen gemaakt zijn. In Nederland is hij ook eerder op bewerkt hout gevonden.

Het is niet onwaarschijnlijk dat het paaltje waar de Roze sparrehoutzwam op zat, afkomstig is van een door de zwam aangetaste boom die wellicht uit een oud en tot dan toe ongestoord bos ergens vanuit bijvoorbeeld de Siberische taiga geïmporteerd is. Dat deze zwam een Nederlandse spar zou aantasten is onwaarschijnlijk. We kunnen in Nederland de schitterende Roze sparrehoutzwam dus alleen bewonderen groeiend op hout van twijfelachtige FSC-herkomst.

Tekst: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto: Nel Bulthuis