Ganzen in vlucht,
bij bericht 16-10-2012

Trage politiek met dode ganzen tot gevolg

Vogelbescherming Nederland
16-OKT-2012 - De koude lucht die ons land binnenstroomt brengt meer dan twee miljoen winterganzen met zich mee. Ze zijn hier de komende maanden om te overwinteren, een natuurfenomeen waar Nederland trots op kan zijn. Helaas zijn deze ganzen hun leven niet zeker en worden er de komende maanden ruim honderdduizend van doodgeschoten. Een treurige zaak als je je bedenkt dat er al ruim een jaar een akkoord van zeven maatschappelijk organisaties ligt, waarin is afgesproken de jacht op ganzen in de winter te stoppen, en waar de Tweede Kamer in december vorig jaar mee akkoord is gegaan. Met dank aan de trage politiek gaat er dus weer een seizoen verloren voor de winterganzen.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

De koude lucht die ons land binnenstroomt brengt meer dan twee miljoen winterganzen met zich mee. Ze zijn hier de komende maanden om te overwinteren, een natuurfenomeen waar Nederland trots op kan zijn. Helaas zijn deze ganzen hun leven niet zeker en worden er de komende maanden ruim honderdduizend van doodgeschoten. Een treurige zaak als je je bedenkt dat er al ruim een jaar een akkoord van zeven maatschappelijk organisaties ligt, waarin is afgesproken de jacht op ganzen in de winter te stoppen, en waar de Tweede Kamer in december vorig jaar mee akkoord is gegaan. Met dank aan de trage politiek gaat er dus weer een seizoen verloren voor de winterganzen.

Ganzen in vlucht (foto: Vogelbescherming Nederland)Nederland, ganzenland. We zeggen het niet voor niks. Grauwe ganzen, brandganzen, kolganzen, rietganzen… ze weten ons kikkerlandje in deze periode moeiteloos te vinden. Het levert spectaculaire beelden op, die bij iedere Nederlander (jeugd)herinneringen oproept. V-formaties hoog in de lucht, het gegak boven je hoofd.

De reden dat ze naar ons land komen is heel simpel: hier vinden ze alles wat hun ganzenhartje begeert. Voedsel in de vorm van gras, een prettige temperatuur en slaapplaatsen bij het water. Zaken die in omringende landen veel minder aanwezig zijn en die in de broedgebieden in de winter verdwijnen.

Het is treurig om je te realiseren dat meer dan honderdduizend van deze ganzen de komende maanden doodgeschoten gaan worden. Nog treuriger is het, omdat zeven partijen die dagelijks met ganzen te maken hebben het er over eens zijn dat dat niet mag gebeuren. Dit G7 akkoord is gesloten tussen verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder boeren, natuurorganisaties en terreinbeheerders. In het akkoord moeten alle organisaties geven en nemen. Er zitten voor ieder verschillende pijnpunten in, maar ook een duidelijke boodschap: van de winterganzen blijf je af. Helaas is het zo ver nog niet.

Grauwe ganzen (foto: Piet Munsterman)Al in december vorig jaar was een meerderheid van de Tweede Kamer vóór het G7 akkoord. Bleker pakte echter niet de regie, maar schoof de uitvoering door naar de provincies, zonder de benodigde financiële en andere middelen. Zo werden deze opgezadeld met een akkoord, maar zonder handvaten om het uit te voeren. Pas nu in oktober, tien maanden later, komt er enig zicht op weinig geld en enige hoop op overeenstemming. Te laat voor de komende winter.

Door deze vertraging in politieke besluitvorming, blijft de huidige situatie komende winter nog van kracht met als gevolg dat ruim honderdduizend ganzen dood worden geschoten en een aantal hiervan wordt verwond door hagel. En dat is dood- en doodzonde.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Martin Hierck, Vogelbescherming Nederland; Piet Munsterman, Saxifraga