Zwartblauwe rapunzel

Zwartblauwe rapunzel in Noord-Brabant ernstig bedreigd

FLORON
5-JUN-2013 - Het voortbestaan van de Zwartblauwe rapunzel in Noord-Brabant wordt ernstig bedreigd. Zonder actieve maatregelen is deze fraaie soort binnen afzienbare tijd uit het Brabantse landschap verdwenen. Om dit te voorkomen is een reddingsplan in uitvoering.

Bericht uitgegeven door FLORON [land] op [publicatiedatum]

Het voortbestaan van de Zwartblauwe rapunzel in Noord-Brabant wordt ernstig bedreigd. Zonder actieve maatregelen is deze fraaie soort binnen afzienbare tijd uit het Brabantse landschap verdwenen. Om dit te voorkomen is een reddingsplan in uitvoering.

De Zwartblauwe rapunzel is een overblijvende plant die op relatief lichte plekken aan bosranden en langs bospaden groeit. Hier groeit zij vaak samen met Bosanemoon en Slanke sleutelbloem. In Noord-Brabant kwam de soort vroeger ook in beekdalhooilanden voor.

Zwartblauwe rapunzel (foto: Annie Vos)

De verspreiding van Zwartblauwe rapunzel in 5x5 kilometerhokken (kaartje: Verspreidingsatlas.nl)Zwartblauwe rapunzel komt alleen in het centrale deel van Europa voor. In Nederland is haar voorkomen beperkt tot het zuiden en oosten van het land. Het bijgevoegde verspreidingskaartje geeft hiervan overigens een veel te rooskleurig beeld. De Zwartblauwe rapunzel is de laatste decennia in Noord-Brabant, net als elders in Nederland, sterk achteruitgegaan. Na een inventarisatie dit voorjaar zijn er nog drie zeer kleine en geïsoleerde populaties teruggevonden, die samen minder dan 15 bloeiende planten tellen! Deze fraaie plantensoort staat daarmee op het punt om uit Brabant te verdwijnen. Om dit te voorkomen werkt FLORON momenteel, in samenwerking met Science4Nature, aan een reddingsplan*.

Voor dit reddingsplan moet er een actueel overzicht komen van alle locaties in Noord-Brabant waar Zwartblauwe rapunzel nog voorkomt. Ken je een locatie, geef het dan aan ons door! Ook komen wij graag in contact met mensen die nog Zwartblauwe rapunzels in de tuin hebben en waarvan de planten afkomstig zijn uit Noord-Brabant. Het gaat dan bijvoorbeeld om planten die in verleden zijn uitgegraven op plekken die door ruilverkaveling verloren zijn gegaan. Al dit oorspronkelijke genenmateriaal is uiteindelijk van groot belang om de Zwartblauwe rapunzel voor Noord-Brabant te kunnen behouden.

* FLORON heeft in 2013 subsidie van de Provincie Noord-Brabant ontvangen om verdere invulling te geven aan het beschermingsplan voor de zwartblauwe rapunzel (Cools,J. 2008. beschermingsplan voor de Witte en zwartblauwe rapunzel in de provincie Noord-Brabant, Ecologisch Adviesbureau Cools).

Tekst: Edwin Dijkhuis, FLORON
Foto: Annie Vos
Kaartje: Verspreidingsatlas.nl