Gevangen larve van de knoflookpad (14 juni 2014) op een nieuwe vindplaats

Nieuwe voortplantingslocaties knoflookpad ontdekt

Stichting RAVON
30-JUL-2014 - De knoflookpad komt in Drenthe van nature (nog) in één gebied bij Valthe voor. In het verleden echter, heeft de soort een ruimere verspreiding in Drenthe gekend. De Valther populatie werd in 1990 ontdekt. Al snel werd duidelijk dat het waarschijnlijk de grootste populatie van Nederland betreft. Ondanks dat de kern nog gezond lijkt, bestaat het vermoeden dat hij in de omgeving achteruit gaat.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

De knoflookpad komt in Drenthe van nature (nog) in één gebied bij Valthe voor. In het verleden echter, heeft de soort een ruimere verspreiding in Drenthe gekend. De Valther populatie werd in 1990 ontdekt. Al snel werd duidelijk dat het waarschijnlijk de grootste populatie van Nederland betreft. Ondanks dat de kern nog gezond lijkt, bestaat het vermoeden dat hij in de omgeving achteruit gaat.

In 2014 heeft de Stichting RAVON, in opdracht van de provincie Drenthe, onderzoek gedaan naar het voorkomen van de knoflookpad in verschillende wateren. Daarbij is gebruik gemaakt van environmental DNA-techniek (eDNA). In totaal zijn 22 wateren bemonsterd. In vijf bleek de knoflookpad aanwezig te zijn. Bij één locatie zijn in het verleden knoflookpadden waargenomen, maar de andere vier wateren zijn geheel nieuwe vindplaatsen. Een van de locaties ligt circa drie kilometer vanaf de dichtstbijzijnde bekende populatie en kan daarmee feitelijk als nieuwe populatie worden beschouwd. Hier werd een week voordat de eDNA-resultaten bekend werden ook al een grote larf van de knoflookpad gevonden. Navraag bij de terreineigenaar leerde dat hij de knoflookpad hier al geruime tijd aantreft, maar hier is nooit melding van gemaakt.

Gevangen larve van de knoflookpad (14 juni 2014) op een nieuwe vindplaats (foto: Jöran Janse)

In 2013 toonde RAVON middels eDNA-onderzoek ook elders in Nederland al aan dat de soort op enkele historische vindplaatsen toch nog voorkomt. Van sommige populaties werd eigenlijk al verondersteld dat de soort daar was uitgestorven. De kennis omtrent het voorkomen van dit illustere dier blijkt dankzij eDNA-techniek toe te nemen. Ook de nieuwe gegevens uit Drenthe zijn zondermeer spectaculair te noemen. Bovendien is het cruciaal deze gegevens te hebben in verband met beheer en het bijplaatsingsprogramma.

In 2014 is Stichting RAVON samen met de provincie Drenthe, Dierenpark Emmen, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Drenthe gestart met de bijplaatsing van knoflookpadden. Het doel hiervan is om een robuust(er) netwerk van deelpopulaties te verkrijgen waardoor de soort duurzaam kan voortbestaan. Volg via de Facebookpagina ‘RAVON knoflookpad’ de meest recente ontwikkelingen.

Tekst: Richard Struijk & Wilbert Bosman, RAVON
Foto: Jöran Janse, RAVON