Bever VOOR EENMALIG GEBRUIK

Bever ontdekt Beuningse Uiterwaarden

ARK Rewilding Nederland
29-DEC-2013 - Er leven weer bevers in de uiterwaarden bij Beuningen. Een mooie aanwinst voor dit toch al rijke natuurgebied langs de Waal. In een klein deel van de Beuningse Uiterwaarden werkt ARK Natuurontwikkeling aan de ontwikkeling van Klimaatbuffer Beuningen. Daardoor zal het geschikte leefgebied alleen maar groter worden.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Er leven weer bevers in de uiterwaarden bij Beuningen. Een mooie aanwinst voor dit toch al rijke natuurgebied langs de Waal. In een klein deel van de Beuningse Uiterwaarden werkt ARK Natuurontwikkeling aan de ontwikkeling van Klimaatbuffer Beuningen. Daardoor zal het geschikte leefgebied alleen maar groter worden.

Sinds kort leven er weer bevers in de Beuningse Uiterwaarden onder de rook van Nijmegen. Bewoners zagen twee bevers zwemmen in een grote plas en later werd er door de beheerder van FREE Nature een beverburcht gevonden. Het gebied dat ze uitgekozen hebben lijkt ideaal voor een definitieve vestiging.

Bever (foto: Karsten Reiniers)

Al eerder verbleven bevers in dit natuurgebied. Zo werden er onder andere in 2004 en 2007 sporen gevonden. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit nazaten van bevers die in 1994 in de Gelderse Poort werden uitgezet. Het gebiedje bij Beuningen waar de bevers zich elke keer vestigden, droogde tijdens de zomer telkens uit en werd dan ongeschikt voor bevers. Waarschijnlijk was dat de reden voor het vertrek van de bevers. De locatie waar ze nu leven bevat altijd water.

In het voorjaar van 2014 wordt in de Beuningse Uiterwaarden de Klimaatbuffer Beuningen aangelegd. De Klimaatbuffer Beuningen bestaat uit het graven van een waterpartij die de eerste aanzet vormt tot de toekomstige aanleg van een langere geul. Deze geul draagt bij aan waterstandsdalingen tijdens extreem hoog water. De omgeving wordt dankzij aanleg van de Geul niet alleen veiliger, het gebied wordt ook toegankelijk voor recreanten en natuurlijk voor planten en dieren. Vanaf de aanleg van het eerste stukje geul wordt het gebied ook geschikter voor bevers, omdat er vanaf dan het hele jaar water aanwezig is.

Zoekkaart beversporen (afbeelding: Jeroen Helmer)

Wie zelf in de Beuningse Uiterwaarden of in andere natuurgebieden langs de Waal wil zoeken naar beversporen kan de gratis zoekkaart beversporen downloaden.
En meer informatie over Klimaatbuffer Beuningen.

Tekst: Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling
Foto: Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling
Afbeelding: Jeroen Helmer, ARK Natuurontwikkeling