Bever

Limburgse bever laat zich bewonderen

ARK Rewilding Nederland
22-APR-2012 - Midden-Limburg is door zijn vele grindplassen en beekmondingen een ideale woonplaats voor bevers. Dit grootste knaagdier van Nederland heeft zich er de afgelopen 10 jaar dan ook flink verspreid. Dit jaar kunt u de imposante knagers voor het eerst zelf bekijken in de Asseltse Plassen of bij Koningssteen in Thorn.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Midden-Limburg is door zijn vele grindplassen en beekmondingen een ideale woonplaats voor bevers. Dit grootste knaagdier van Nederland heeft zich er de afgelopen 10 jaar dan ook flink verspreid. Dit jaar kunt u de imposante knagers voor het eerst zelf bekijken in de Asseltse Plassen of bij Koningssteen in Thorn.

Beverdam in Limburg (foto: Jos Hoogveld)Na een afwezigheid van meer dan 200 jaar voelt de bever zich weer thuis langs de Maas en haar zijbeken. Dat is goed nieuws, want de bever vervult een unieke rol in de bos- en waterrijke natuur. Als houthakker én bouwvakker zet hij het landschap naar zijn hand. Knagend zorgt hij voor meer openheid in bossen. Als dammenbouwer creëert hij bovendien hogere waterpeilen in beekdalen. Hierdoor kunnen verdroogde moerassen langs beken herstellen. Heel wat planten en dieren profiteren daarvan.

Kanotocht langs beversporen (foto: ARK)Onder leiding van een deskundige gids worden de oevers per kano afgezocht op vraatsporen, burchten en - wie weet - de bever zelf. De belangstelling voor deze kanotochten groeit gestaag. Een bijzondere uitbreiding van het toeristisch aanbod in de regio. Meer informatie over kanotochten op de website van Natuurlijk Asselt.

Tekst: Marjolein Sterk, ARK
Foto's: Jos Hoogveld; ARK