Bever met jong

Bever als biodiversiteitsverbeteraar

Zoogdiervereniging
22-MEI-2023 - Vandaag is het de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Op deze dag lichten we daarom graag een zoogdier uit dat een positieve invloed op de biodiversiteit heeft. Door zijn gedrag, zoals het bouwen van dammen en omknagen van bomen, creëert hij nieuwe leefgebiedjes voor andere soorten. We hebben het natuurlijk over: de bever.

Bevers herkennen

De bever is in Nederland in 1826 uitgestorven. In 1988 werd gestart met de herintroductie van Europa’s grootste knaagdier. Sindsdien heeft de soort zich flink uitgebreid en komt hij in grote delen van Nederland weer voor. Zwemmend zie je vaak alleen zijn kop half boven het water uitsteken. Dan is hij soms te verwarren met bijvoorbeeld een bever- of muskusrat. Wanneer je echter zijn brede, platte en geschubde staart ziet is er geen twijfel meer mogelijk: dat is een bever.

Bever met platte en geschubde staart

Omdat hij zich veel in het water bevindt heeft de bever grote poten met zwemvliezen tussen zijn tenen. Om door allerlei soorten hout te kunnen knagen heeft hij grote voortanden die zijn bedekt met een harde laag oranje glazuur.

Om bevers te zien maak je de meeste kans tijdens de schemering. Beversporen kom je misschien eerder tegen. Een beverburcht is een van de duidelijkste sporen van beveractiviteit. Ook omgeknaagde bomen (‘potloodpunten’) en pootafdrukken verraden de aanwezigheid van bevers.

Sleutelsoort

De bever is een sleutelsoort. Dit betekent dat hij afwisseling brengt in bestaande ecosystemen. Door het omknagen van bomen zorgt de bever voor open plekken en voor dood hout. Op deze plekken ontstaat hierdoor ruimte voor planten die op hun beurt weer vlinders en andere insecten aantrekken. Ook amfibieën en reptielen profiteren hiervan. Bevers staan natuurlijk ook bekend om de dammen die ze bouwen. Het langzaamstromende of stilstaande water is weer interessant voor allerlei waterdieren. Ook de oeverwanden die ontstaan door het meanderen van een rivier of beek zijn weer nuttig voor broedende vogels en nestelende bijen. Op deze manier kan de bever zorgen voor een toename van de lokale biodiversiteit.

Beverdam in de Geul

Uitdagingen

Bevers kunnen op sommige plekken door hun geknaag, gegraaf en het bouwen van dammen voor (complexe) uitdagingen zorgen. Meestal is dit op te lossen door het nemen van gerichte maatregelen, zodat we op een duurzame manier met de bever kunnen samenleven.

Meer informatie

Tekst: Eveline van der Jagt, Zoogdiervereniging
Foto’s: Jamie Lebbink (leadfoto: bever met jong); Edwin Giesbers; Dick Bekker