Aangetaste aardbei door Aziatische fruitvlieg. Ingedeukt

Schadelijke suzuki-fruitvlieg voor het eerst massaal aanwezig

6-SEP-2013 - In vallen op tien zachtfruitlocaties in het landelijke suzuki-fruitvlieg-monitoringnetwerk zijn in de afgelopen week veel exemplaren van de zeer schadelijke suzuki-fruitvlieg gevangen. De vangsten laten zien dat de suzuki-fruitvlieg in Nederland al wijdverspreid aanwezig is. In de meeste vallen werden lage aantallen fruitvliegen gevonden, maar in één kersenboomgaard werden in een week tijd meer dan 450 exemplaren gevangen. Onderzoekers van PPO, onderdeel van Wageningen UR, roepen Nederlandse zachtfruittelers daarom op om in de komende periode extra maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen: voer geen fruit van elders aan, laat geen overrijp fruit hangen en voer afval dagelijks af of vernietig het direct.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

In vallen op tien zachtfruitlocaties in het landelijke suzuki-fruitvlieg-monitoringnetwerk zijn in de afgelopen week veel exemplaren van de zeer schadelijke suzuki-fruitvlieg gevangen. De vangsten laten zien dat de suzuki-fruitvlieg in Nederland al wijdverspreid aanwezig is. In de meeste vallen werden lage aantallen fruitvliegen gevonden, maar in één kersenboomgaard werden in een week tijd meer dan 450 exemplaren gevangen. Onderzoekers van PPO, onderdeel van Wageningen UR, roepen Nederlandse zachtfruittelers daarom op om in de komende periode extra maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen: voer geen fruit van elders aan, laat geen overrijp fruit hangen en voer afval dagelijks af of vernietig het direct.

In 2012 is de suzuki-fruitvlieg of Aziatische fruitvlieg (Drosophila suzukii) voor het eerst in Nederland gesignaleerd. De suzuki-fruitvlieg is schadelijk doordat de vrouwtjes in staat zijn hun eieren te leggen in rijpende vruchten van een groot aantal zachtfruitgewassen. Vervolgens verrotten de vruchten door de vraat van de larven. In Noord-Amerika en Zuid-Europa heeft de vlieg al tot een miljoenenschade geleid.

Links vrouwtje suzuki-fruitvlieg, rechts mannetje met de typische vlekken op de vleugels (foto: Silvia Hellingman)

Monitoring
Onderzoekers van PPO-BBF hebben daarom in samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en afzetorganisaties een landelijk monitoringnetwerk opgezet. Op ongeveer 80 locaties in Nederland staan sinds enkele maanden vallen om de aanwezigheid van de suzuki-fruitvlieg vast te stellen. PPO in Randwijk controleert wekelijks de inhoud van de vallen. Tot half augustus is er in de vallen geen enkele suzuki-fruitvlieg gevangen. In de afgelopen weken is de situatie veranderd: op 10 verschillende locaties zijn in de tweede helft van augustus exemplaren van de suzuki-fruitvlieg aangetroffen. De vangsten zijn gedaan in zwarte bes (3 verschillende percelen in Zeeland), blauwe bes en kers (Gelderland). Een speciaal geval vormen kersenboomgaarden waar in het voorjaar fruit verkocht is. Half augustus werd op 6 van deze locaties in de Betuwe een val opgehangen. In 5 van de 6 locaties zijn suzuki-fruitvliegen gevangen. In de meeste gevallen zijn lage aantallen gevangen, maar in één kersenboomgaard zijn in één val in een week tijd meer dan 450 exemplaren gevangen.

Acute actie nodig?
In alle gevallen waarin suzuki-fruitvliegen zijn gevangen, gaat het om zachtfruitpercelen waar de oogst bijna of helemaal is afgelopen. Op die percelen is dus geen gevaar meer voor schade aan de oogst van dit jaar. Wat de vangsten betekenen voor de plaagdruk van volgend voorjaar is op dit moment niet te zeggen. De betreffende telers zijn geïnformeerd en de onderzoekers gaan na of er een acuut risico is voor teelten in de directe omgeving. Ook wordt onderzocht of de infectiebronnen kunnen worden achterhaald, om zo lering te trekken uit de ontstane situatie. Uiteraard blijft PPO het verloop van de ‘vluchten’ in de komende periode volgen. De vangsten laten zien dat de suzuki-fruitvlieg wijdverspreid aanwezig is. Dat de eerste vangsten gedaan worden in augustus is volgens de verwachting en conform de ervaringen in het buitenland. Op veel zachtfruitteeltbedrijven wordt de komende maanden nog fruit geoogst, zoals herfstframbozen, bramen, aardbeien en druiven. Voor deze teelten is alertheid geboden.

Het belangrijkste instrument dat ingezet kan worden tegen de suzuki-fruitvlieg, is een goede bedrijfshygiëne. Voor de bestrijding van deze fruitvlieg is namelijk nog geen effectief gewasbeschermingsmiddel beschikbaar. De NFO heeft afgelopen maart een verzoek ingediend bij het ministerie van Economische Zaken voor de vrijstelling van een effectief middel dat ook inzetbaar is in de biologische landbouw. Dit middel wordt in veel Europese landen ingezet om de suzuki-fruitvlieg te bestrijden. De NFO verwacht dat het ministerie snel een vrijstelling verleent nu de fruitvlieg op meerdere locaties en voor het tweede jaar is aangetroffen.

Bron: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) Wageningen UR
Foto: Silvia Hellingman