Gewone dwergvleermuis - René Janssen

Grote kolonie Gewone dwergvleermuizen ontdekt

12-AUG-2014 - In Oosterzele werd onlangs een grote kolonie Gewone dwergvleermuizen ontdekt. Maar liefst 220 Gewone dwergvleermuizen huizen er samen op één plaats. Daarmee is de kolonie wellicht de derde grootste van België. De Oost-Vlaamse Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt streeft ernaar om de kolonies in kaart te brengen om ze te beschermen.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt [land] op [publicatiedatum]

In Oosterzele werd onlangs een grote kolonie Gewone dwergvleermuizen ontdekt. Maar liefst 220 Gewone dwergvleermuizen huizen er samen op één plaats. Daarmee is de kolonie wellicht de derde grootste van België. De Oost-Vlaamse Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt streeft ernaar om de kolonies in kaart te brengen om ze te beschermen.

De Oost-Vlaamse Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt vond in Oosterzele een jonge, verdwaalde Gewone dwergvleermuis en ging op zoek naar de kolonie waar die vleermuis bij hoorde. Zo werd een megakolonie van wel 220 Gewone dwergvleermuizen ontdekt, de grootste in Oost-Vlaanderen. Kolonies van honderden vleermuizen zijn een zeldzaamheid in België. Onder meer door almaar beter geïsoleerde woningen gaat de populatie huisbewonende vleermuizen achteruit.

Dwergvleermuizen huizen namelijk graag op zolders of in spouwmuren. De kleine diertjes dragen netjes zorg voor hun woonplaats. Vleermuizen knagen immers niet en brengen ook geen nestmateriaal aan. Het zijn eerder passieve bewoners die zich tevreden stellen met hun verblijfplaats zoals ze is. Mensen weten vaak niet dat er vleermuizen in hun huis wonen. Ze komen pas aan het licht bij verbouwingswerken of een toevallige ontdekking. Als gevolg daarvan sneuvelen er regelmatig kolonies wanneer een gebouw extra geïsoleerd of afgebroken wordt. Daarom is het heel nuttig om actief op zoek te gaan naar vleermuizen en in kaart te brengen waar kolonies huizen. Dat levert niet alleen gegevens over de verspreiding en het welzijn van vleermuizen op, maar ook over de natuur in het algemeen. Vleermuizen zijn namelijk heel goede indicatoren voor de kwaliteit van de omliggende biotopen en vormen een ideale ecologische barometer. Tips voor vleermuisvriendelijk verbouwen vind je hier.

Gewone dwergvleermuizen verblijven graag in huizen maar vinden steeds moeilijker een verblijfplaats door beter geïsoleerde huizen (Foto: René Janssen)
De Oost-Vlaamse Vleermuizenwerkgroep lanceerde onlangs een provinciale oproep om actief op zoek te gaan naar zomerkolonies vleermuizen en hen te monitoren. Vleermuizen monitoren betekent simpelweg uitvliegende vleermuizen spotten en tellen. De meest voor de hand liggende plaatsen om dat te doen zijn gebouwen met een grote zolder zoals kerken en kastelen, een bos, of gewoon de spouwen en zolder van je eigen huis.

De Gewone dwergvleermuis heeft haar naam niet gestolen. Ze is een van de kleinste Europese vleermuissoorten. Een volwassen exemplaar heeft een vleugelspanwijdte van 180 tot 240 mm en weegt ongeveer 3,5 tot 8 gram. De soort is een echte cultuurvolger en komt vooral voor rond bebouwing. Het is een van de meest voorkomende vleermuizen in Vlaanderen. In het voorjaar en in de zomer vormen vleermuizen kraamkolonies waarin de vrouwtjes samenhokken. De mannetjes worden er doorgaans niet toegestaan en leiden dan een solitair bestaan of troepen samen met enkele kompanen. Vanaf juni tot midden juli worden jongen geboren, in regel één per vrouwtje. Na een zestal weken kunnen de jonge vleermuizen vliegen en wat later jagen ze zelfstandig. Een volwassen Dwergvleermuis eet al vlug enkele honderden insecten per nacht. In het geval van de pas ontdekte megakolonie betekent dat zo’n 10 miljoen insecten in één seizoen. Op die manier houden ze de insectenpopulatie in je tuin onder controle.

De Gewone dwergvleermuis is een van de kleinste vleermuizensoorten van Europa en de meest voorkomende in Vlaanderen (Foto: Hugo Willockx)Het weekend van 29 en 30 augustus zet Natuurpunt Vleermuizen extra in de kijker met de Nacht van de Vleermuis. Over heel Vlaanderen zijn er dan verschillende vleermuizenactiviteiten.

Meer informatie vind je op www.nachtvandevleermuis.be
Wie zelf graag op zoek gaat naar vleermuizen kan een handleiding aanvragen bij de Oost-Vlaamse Vleermuizenwerkgroep. Meer informatie over vleermuisvriendelijk bouwen en isoleren vind je op de website van Natuurpunt.

Tekst: David Galens, VleermuizenWerkgroep Oost-Vlaanderen
Foto’s: René Janssen en Hugo Willockx