Egel verkeersslachtoffer - Miguel Depoortere

Al 892 Egels onder de wielen geteld in 2014

13-AUG-2014 - Dit jaar werden al 892 overreden Egels waargenomen. In juli waren dat er 270, of meer dan 8 per dag. Vooral in de zomermaanden, wanneer jonge Egels op zoek gaan naar nieuw leefgebied, is het risico op een aanrijding groot. Dat kunnen we opmaken uit de cijfers van ‘Dieren Onder De Wielen’, een project van Natuurpunt in opdracht van de Vlaamse overheid. Aangepaste snelheid, maar ook eenvoudige ingrepen in de tuin kunnen voor de Egel het verschil tussen leven en dood betekenen.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt [land] op [publicatiedatum]

Dit jaar werden al 892 overreden Egels waargenomen. In juli waren dat er 270, of meer dan 8 per dag. Vooral in de zomermaanden, wanneer jonge Egels op zoek gaan naar nieuw leefgebied, is het risico op een aanrijding groot. Dat kunnen we opmaken uit de cijfers van ‘Dieren Onder De Wielen’, een project van Natuurpunt in opdracht van de Vlaamse overheid. Aangepaste snelheid, maar ook eenvoudige ingrepen in de tuin kunnen voor de Egel het verschil tussen leven en dood betekenen.

Natuurpunt telde sinds het begin van 2014 al evenveel verkeersslachtoffers als er in 2013 over een heel jaar werden waargenomen. De trieste piek in het aantal waargenomen slachtoffers situeert zich in de maanden juli en augustus. Op dat moment gaan jonge egels op zoek naar een eigen woonplaats, en daarbij moeten ze vaak de straat oversteken. Een mogelijke verklaring voor de hoge cijfers is het zachte voorjaar, waardoor de Egels sneller uit hun winterslaap ontwaakten en vroeger op zoek gingen naar een nieuwe woonplaats. Anderzijds gaven waarschijnlijk meer mensen slachtoffers door dankzij de campagne Dieren Onder De Wielen.

Egels zijn vooral actief tijdens de schemering en ’s nachts. Op die momenten lopen ze het hoogste risico om onder wielen terecht te komen. Wie in het donker de baan op moet, kan met een verhoogde alertheid en aangepaste snelheid al veel Egellevens redden. Slachtoffers melden op www.dierenonderdewielen.be biedt op lange termijn een oplossing voor Egels. Zo kan Natuurpunt de knelpunten in kaart brengen en streven naar gerichte oplossingen in het verkeer.

Het aantal Egelslachtoffers is het grootst in juli omdat veel egels dan op zoek gaan naar een nieuwe woonplaats en daarvoor de straat moeten oversteken (Foto: Natuurpunt Studie)

 

Verandering hoeft echter niet alleen achter het stuur. Het aantal verkeersslachtoffers kan namelijk sterk beperkt worden door een aantal eenvoudige aanpassingen in de tuin. Door tuinen met elkaar te verbinden via een doorgang van 15 cm breed en 15 cm hoogte moeten Egels de straat niet meer op om van tuin te verhuizen. Eén doorgang per tuinzijde maakt al een groot verschil, en met een opening om de paar meter is de Egel helemaal gesteld. Door Egels de kans te geven om zich te verplaatsen, kan het dier in elke tuin het aantal insecten en slakken dat zich tegoed doet aan de planten terugdringen. Als huisdier zijn Egels niet te koop, maar verbind je tuin met die van je buren en voor je het weet, heb je deze extra bewoner in je tuin. Tenslotte zouden al onze tuinen door deze verbindingen samen het grootste natuurgebied van Vlaanderen kunnen vormen.

De Egel als verkeersslachtoffer, dit soort aanrijdingen kan verminderd worden door tuinen te verbinden (foto: Miguel Depoortere)

De Egel is een nachtdier dat de meeste mensen kennen omwille van de stekels op zijn huid en zijn spitse snuit. Bij gevaar kan de Egel zich oprollen tot een bal dankzij een speciale spierlaag, en dan vormen de stekels een uitstekend beschermingsmechanisme. De leefomgeving van de Egel bestaat vooral uit zogenaamde randzones, waar struiken, hagen en bomen en open stukken grasveld elkaar afwisselen. In onze parken en tuinen voelt de Egel zich daarom zeer goed thuis. Het grote verschil met volledig natuurlijke omgevingen is dat tuinen vaak omheind zijn, en één tuin meestal niet volstaat als leefgebied voor een Egel.

Met ‘Dieren Onder De Wielen’ voert Natuurpunt een project van de Vlaamse Overheid rond verkeersslachtoffers uit. Iedereen kan daarbij helpen door verkeersslachtoffers in te voeren op de website www.dierenonderdewielen.be. Met behulp van die gegevens kunnen we knelpunten in kaart brengen en de nodig maatregelen treffen. Verder worden er ook systematische trajecttellingen opgezet waardoor het totaal aantal verkeersslachtoffers op de Vlaamse wegen en de impact op lokale populaties geschat kan worden.

Tekst: Jan Vanstockem, Natuurpunt en Diemer Vercayie, Natuurpunt Studie
Foto’s: Miguel Depoortere