Habitus van Aziatische veldkers

Kijk uit voor nieuwe Aziatische veldkers

5-MRT-2014 - Weer een nieuwe veldkers? Met die vraag riep Rutger Barendse in 2009 op het Natuur.Forum op om uit te kijken naar een niet eerder in België aangetroffen veldkers. De nieuweling is sindsdien op verschillende plekken in België aangetroffen. Hoog tijd dus om deze veldkers nader voor te stellen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Weer een nieuwe veldkers? Met die vraag riep Rutger Barendse in 2009 op het Natuur.Forum op om uit te kijken naar een niet eerder in België aangetroffen veldkers. De nieuweling is sindsdien op verschillende plekken in België aangetroffen. Hoog tijd dus om deze veldkers nader voor te stellen.

Een officiële Nederlandse naam moet de soort nog ontberen. Die krijgt ze in overleg met Nederlandse collega’s. Voorlopig wordt de naam Aziatische veldkers gebruikt, omdat de soort afkomstig is uit Azië. Ze lijkt nogal op Bosveldkers en ook op Kleine veldkers. Wie er oog voor heeft kan haar zelfs midden in de winter bloeiend aantreffen in tuinen, kwekerijen, op begraafplaatsen en langs gevels in de stad. Hoe en wanneer de Aziatische veldkers in België terecht is gekomen, weten we niet precies. De aanwezigheid van planten in tuincentra, waar ze als ‘onkruid’ tussen de aangeboden containerplanten staat, doet vermoeden dat de veldkers als verstekeling is ingevoerd.

Aziatische veldkers. (foto: Gert-Jan van Mill)
Door haar onopvallende uiterlijk en sterke gelijkenis met twee andere in België voorkomende kleinbloemige veldkersen wordt de soort waarschijnlijk vaak over het hoofd gezien. De Aziatische veldkers onderscheidt zich van Kleine veldkers en Bosveldkers door een combinatie van kenmerken:

Aziatische veldkers heeft net als Bosveldkers 6 meeldraden per bloem, bij de Kleine veldkers zijn dit er meestal 4 (soms 5). Aziatische veldkers vormt geen rozet met wortelbladen; de bovenkant van de stengelbladen is bij Aziatisch veldkers kaal, bij de andere twee soorten zijn deze kort, aanliggend of schuin afstaand behaard (loep gebruiken). De deelblaadjes van de stengelbladen zijn bij de Aziatische veldkers min of meer drielobbig, maar dit kenmerk is variabel.

Blad van de Aziatische veldkers. (foto: Petra van der Wiel)

Omdat er in Azië meer op Bosveldkers en Kleine veldkers gelijkende soorten voorkomen is het nog niet zeker welke wetenschappelijke naam bij deze Aziatische veldkers past. Verschillende experts zijn bezig deze puzzel op te lossen en mogelijk verschijnen hierover de komende jaren publicaties in botanische tijdschriften. Het is tevens mogelijk dat zich in België nog een andere uit Azië afkomstige veldkers schuilhoudt.

Je kan ons helpen om meer inzicht te krijgen in deze veldkersen. Verzamel afwijkende veldkersjes die voldoen aan de bovenstaande omschrijving. Stuur dat materiaal voorzien van vinder, datum, een zo exact mogelijk aangegeven plaats (bijvoorbeeld straat en gemeente) en een omschrijving van het milieu waarin de plant groeide naar het Agentschap Plantentuin Meise (adres zie onder). Het Agentschap Plantentuin Meise stelt complete planten (wortels, stengel, bloem, vrucht) op prijs, liefst zonder zand of aarde.

Agentschap Plantentuin Meise
T.a.v. Ivan Hoste
Nieuwelaan 38, 1860 Meise

Tekst: Edwin Dijkhuis, FLORON; Gerard Dirkse, Natuurmuseum Nijmegen en Leni Duistermaat, Naturalis, eerder verschenen op natuurbericht.nl
Aangevuld door Rutger Barendse
Foto's: Gert-Jan van Mill; Petra van der Wiel