Let op boomblauwtjes in uw tuin

De Vlinderstichting
4-APR-2014 - Prachtig felblauw is hij en nu wordt hij overal in het land gezien: het boomblauwtje. Zoals veel andere vlinders is hij er door het warme weer vroeg bij dit jaar. Wellicht ziet u hem ook bij u in de tuin.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Prachtig felblauw is hij en nu wordt hij overal in het land gezien: het boomblauwtje. Zoals veel andere vlinders is hij er door het warme weer vroeg bij dit jaar. Wellicht ziet u hem ook bij u in de tuin.

Een parasiet (sluipwesp) boort een eitje in de rups van boomblauwtje (foto: Kars Veling)Het boomblauwtje is nu volop te zien. Sterker nog: als u nu een blauwtje ziet, dan is het eigenlijk haast zeker een boomblauwtje. De andere blauwtjes vliegen namelijk pas later in het seizoen. En het gaat goed met het boomblauwtje: het is een van de paar vlinders die zijn toegenomen de laatste jaren. Inmiddels is hij ruwweg zeven keer zo talrijk als begin jaren negentig.

De grafiek uit het Landelijk Meetnet Vlinders met de indexen laat echter nog iets anders zien. Er zit een patroon in waarin relatief goede en relatief slechte jaren elkaar afwisselen. Brits onderzoek suggereert dat dit komt door een relatie met een parasiet. In goede boomblauwtjesjaren plant ook de parasiet zich goed voort; het jaar daarna zijn er erg veel parasieten en komen er maar weinig boomblauwtjes; vervolgens hebben de parasieten weer weinig te eten en stort hun populatie in; dat laatste is weer goed voor de boomblauwtjes die toenemen en talrijk worden. Dan is de het cirkeltje rond en begint het weer van voor af aan.

De trend van het boomblauwtje: met ups en downs toch een stijgende lijn (bron: De Vlinderstichting & CBS)

Zilverblauw met kleine zwarte vlekjes zijn kenmerkend voor boomblauwtje (foto: Kars Veling)Let de komende weken op het boomblauwtje. De vlinders vliegen meestal alleen, op een meter of twee hoogte. Ze kunnen overal gezien worden, ook bij u in de straat en in uw tuin. Heeft u een vuilboom, hulst of bloeiende klimop in de tuin, dan kunnen ze zich nu en/of tijdens de volgende generatie in augustus zelfs voortplanten! De rupsen leven namelijk van de bloemknoppen van bomen en struiken. De komende weken zijn die bijvoorbeeld te vinden op vuilboom (sporkenhout) of hulst. De rupsen van de najaarsgeneratie zitten onder andere in de bloemknoppen van klimop.

 

 

 

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting. Bericht mede in het kader van 'Tuin als thuis', onderdeel van het programma Groen en Doen van het Ministerie van EZ.

Tekst: Chris van Swaay & Kars Veling, De Vlinderstichting
Grafiek: NEM: De Vlinderstichting & CBS