Record vroege bloei orchideeën Harlekijn en Mannetjesorchis

Werkgroep Europese Orchideeën
8-APR-2014 - De eer van vroegst bloeiende orchidee komt dit jaar toe aan Mannetjesorchis en Harlekijn op 4 april, beide zijn hiermee ongekend vroeg in bloei. In 2012 deed de Werkgroep Europese Orchideeën melding van de bloei van een Kleine keverorchis op 14 april. In 2013 bleek Kleine keverorchis eveneens de vroegst bloeiende orchidee van Nederland te zijn en wel op 11 april.

Bericht uitgegeven door Werkgroep Europese Orchideeën [land] op [publicatiedatum]

De eer van vroegst bloeiende orchidee komt dit jaar toe aan Mannetjesorchis en Harlekijn op 4 april, beide zijn hiermee ongekend vroeg in bloei. In 2012 deed de Werkgroep Europese Orchideeën melding van de bloei van een Kleine keverorchis op 14 april. In 2013 bleek Kleine keverorchis eveneens de vroegst bloeiende orchidee van Nederland te zijn en wel op 11 april.

Mannetjesorchis (foto: Eric Hartgers)Mannetjesorchis
Geheel tegen de verwachtingen in, trof Mark Meijrink van de Werkgroep Europese Orchideeën op 4 april Mannetjesorchis aan in Zuid-Limburg. In bloei wel te verstaan! Van deze soort was al wel bekend dat zij tot de vroege soorten behoort, maar 4 april is ongekend vroeg. In 2009 deed Mark Engels melding van Mannetjesorchis in bloei op 14 april.

Harlekijn
Op Twitter deed boswachter Dirk Fluijt melding van Harlekijn: Op Schouwen-Duivenland staan de eerste ‘Harlekijntjes’ al in bloei. Gezien de foto stonden de planten waarschijnlijk al vóór 4 april in bloei. Misschien al wel in maart! Dat zou een ongeëvenaard record zijn. Hoewel eerdere vroege meldingen van bloeiende planten alle betrekking hadden op de maand april (11 april vroegst geregistreerde bloeiende Harlekijn), ontbreken er meldingen van bloeiende planten in maart.

Harlekijn (foto: Mark Meijrink)

Vroege bloeiers
Dat enkele orchideeënsoorten vroege bloeiers kunnen zijn bleek ook al uit een eerder natuurbericht. Kleine keverorchis (Neottia cordata) wordt in de regel al vanaf de tweede week van april bloeiend aangetroffen op de Waddeneilanden. Overige vroegbloeiers zijn Harlekijn (Anacamptis morio) en Brede orchis (Dactylorhiza majalis subsp. majalis). Beide soorten bloeien medio april.

Wat kunt u nog verwachten?
Door het achterwege blijven van een echte winter bloeien veel planten eerder dan voorgaande jaren. Orchideeën vormen hierop geen uitzondering. De komende tijd wordt het dus uitkijken naar bloeiende planten van Harlekijn, Kleine Keverorchis, Brede orchis en Mannetjesorchis. Heb je ook orchidee in bloei gezien? Meld je vondst dan op www.waarneming.nl.

Tekst: Mark Meijrink, Werkgroep Europese Orchideeën
Foto’s: Eric Hartgers; Mark Meijrink