De eerste kuikens zijn gezien in het Duinpark

Meeuwenkuikens naast het terras

Ecomare
26-JUN-2014 - In de zomermaanden is het gezellig druk op het terras van Ecomare… En niet alleen met mensen. In het duin naast het terras en in de bloembakken langs de rand nestelen al jaren stormmeeuwen. Dat is heel bijzonder, want stormmeeuwkolonies vind je normaal in afgelegen duingebieden. Maar deze meeuwen voelen zich helemaal thuis tussen zeehonden, ijsjes en bezoekers. Dit jaar hadden we speciale plantenbakken voor ze geplaatst op palen, zodat ze hoog en rustig kunnen broeden. De eerste kuikens zijn inmiddels al rond en óp het terras gespot.

Bericht uitgegeven door Ecomare [land] op [publicatiedatum]

In de zomermaanden is het gezellig druk op het terras van Ecomare… En niet alleen met mensen. In het duin naast het terras en in de bloembakken langs de rand nestelen al jaren stormmeeuwen. Dat is heel bijzonder, want stormmeeuwkolonies vind je normaal in afgelegen duingebieden. Maar deze meeuwen voelen zich helemaal thuis tussen zeehonden, ijsjes en bezoekers. Dit jaar hadden we speciale plantenbakken voor ze geplaatst op palen, zodat ze hoog en rustig kunnen broeden. De eerste kuikens zijn inmiddels al rond en óp het terras gespot.

Broedende stormmeeuw in plantenbak op het terras (foto: Ria Wagemaker)Vreemde broedplekken
Stormmeeuwen broeden al sinds 1999 bij Ecomare. Het eerste paartje vestigde zich op het dak. Sinds die tijd is het aantal langzaam gaan groeien tot gemiddeld ongeveer tien paartjes die dicht bij het gebouw nestelen. Nu broeden ze vooral rond het terras, maar ze worden geregeld ook op andere, vreemdere plekken gevonden. Een paar jaar geleden zat een paartje op een stapel sloophout tussen twee gebouwen in en ook nestelden er twee tussen een aantal leidingen tijdens de verbouwing.

Tellen
Eén keer in het broedseizoen worden alle nesten van de stormmeeuwen en die van de zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen in het Duinpark bij Ecomare geteld. Zo wordt jaarlijks bijgehouden hoe het gaat met de vogels daar. De telling wordt georganiseerd door vogelkenner Adriaan Dijksen. De gegevens gaan naar Staatsbosbeheer, die zelf één keer in de drie jaar het hele duingebied van Texel telt. Tijdens de Duinparktelling werden in totaal 281 stormmeeuwnesten gevonden, waarvan 15 dicht bij Ecomare lagen. Ook werden 204 nesten van zilver- en 40 van kleine mantelmeeuwen gezien. Er is weinig verschil tussen de eieren van deze twee soorten, dus de verhouding van de aantallen nesten van deze meeuwen worden, waar de soorten samen broeden, geschat. Het getelde aantal is voor de kleine mantelmeeuw iets minder, voor de andere twee iets meer dan vorig jaar. Een duidelijke aanwijzing voor deze verschillen is er niet.

Stormmeeuwen op hun ’nest op palen’ (foto: Sytske Dijksen)

Zelfstandig
Meeuwenkuikens kunnen lopen zodra ze uit het ei zijn gekropen. Hoewel ze nog niet kunnen vliegen vind je ze dus al snel ver van hun ouderlijk nest. Dapper stappen ze over het wandelpad van het Duinpark rond Ecomare. Halverwege juli krijgen de meeuwenjongen hun eerste vliegles. Maar het duurt nog wel even voordat ze net zo behendig zijn als hun ouders. Dat ze een hoop kabaal maken is niet erg. Dat meeuwengekrijs hoort er echt bij als je een zeecentrum bezoekt.

De eerste kuikens zijn gezien in het Duinpark (foto: Sytske Dijksen)

Meer weten?
In het blad Natura van de Vereniging voor Veldbiologie is een leuk en uitgebreid artikel verschenen over de stormmeeuwen op Texel en bij Ecomare, geschreven door Adriaan Dijksen. In de encyclopedie kan Ecomare kun je meer lezen over stormmeeuwen.

Tekst: Ecomare
Foto's: Ria Wagemaker; Sytske Dijksen