voor eenmalig gebruik

Sterntjes op het strand

Ecomare
1-MEI-2014 - Ze zijn er weer! Op het breedste strand van Texel, op de Hors, arriveerden de eerste dwergsterns. Ver weg van de drukke strandslagen waren ze samen met visdieven en meeuwen op zoek naar visjes in een leeglopend zwin. Precies op de plaats waar ze in vorige jaren broedden.

Bericht uitgegeven door Ecomare [land] op [publicatiedatum]

Ze zijn er weer! Op het breedste strand van Texel, op de Hors, arriveerden de eerste dwergsterns. Ver weg van de drukke strandslagen waren ze samen met visdieven en meeuwen op zoek naar visjes in een leeglopend zwin. Precies op de plaats waar ze in vorige jaren broedden.

Gekrijs
Het was een gekrijs van jewelste. De kok- en kleine mantelmeeuwen vochten om het beste plekje boven de school vis. Visdieven doken loodrecht het ondiepe water in. En de dwergsterns deden mee, ondertussen ook nog druk baltsend. Waarschijnlijk was een school visjes vast komen te zitten in het zwin, dat met eb langzaam leegstroomde. Tafeltje dekje voor de zeevogels.

Tafeltje dekje voor meeuwen en sterns (foto: Foto Fitis, Sytske Dijksen)

Beschermd met touwen
De meeuwen en grotere sterns zullen niet op deze plaats gaan broeden, de dwergsterns waarschijnlijk wel. Ze houden van kale, open stukken strand. Vorige jaar hebben op deze plek uiteindelijk vijftig paartjes gebroed. In totaal waren er 85 exemplaren op het eiland, met een goed broedresultaat. Als de dwergsterns zich echt gaan vestigen zal Staatsbosbeheer in samenwerking met de Vogelwerkgroep Texel, net als in eerdere jaren, het stukje strand met de nesten markeren met touwen en bordjes. Zo zullen deze kwetsbare vogels ook in 2014 weer ongestoord op de Hors hun kuikens kunnen grootbrengen.

Baltsende dwergsterns (foto: Foto fitis, Sytske Dijksen)

Meer weten?
In de encyclopedie van Ecomare kun je meer lezen over dwergsterns.

Tekst: Ecomare
Foto's: Foto fitis, Sytske Dijksen