Bloeiend Engels gras (foto: Egbert de Boer)

Veluwe aan zee? Kustplant steeds vaker in binnenland

FLORON
22-MEI-2014 - Als je de komende dagen over de Veluwse snelwegen (A1, A6, A50) naar je bestemming snelt, valt onwillekeurig ergens je oog op de felroze gekleurde (midden)bermen. Deze roze waas verschijnt de laatste jaren op steeds meer plaatsen. Het gaat om Engels gras, een kustplant die zich ook in bermen langs wegen in het binnenland van Nederland steeds meer thuis voelt.

Bericht uitgegeven door FLORON [land] op [publicatiedatum]

Als je de komende dagen over de Veluwse snelwegen (A1, A6, A50) naar je bestemming snelt, valt onwillekeurig ergens je oog op de felroze gekleurde (midden)bermen. Deze roze waas verschijnt de laatste jaren op steeds meer plaatsen. Het gaat om Engels gras, een kustplant die zich ook in bermen langs wegen in het binnenland van Nederland steeds meer thuis voelt.

Engels gras (Armeria maritima) is een plant die tot voor kort vooral groeide op groene stranden langs de kust en dan vooral die van de Waddeneilanden en in Zeeland. Hoewel de bladeren van Engels gras op het eerste gezicht wel wat op grassprieten lijken, heeft de plant niets met de grassenfamilie te maken. In het verleden stond hij ook langs de vroegere Zuiderzee, het huidige IJsselmeer. Helaas zijn die groeiplaatsen inmiddels grotendeels verdwenen. Slechts op een enkele plek houdt hij hier nog stand.

Engels gras in de berm van de A1 bij Nieuw Milligen (foto: Egbert de Boer)

Bloeiend Engels gras (foto: Egbert de Boer)Sinds enkele decennia gaat Engels gras ook elders in het kustgebied achteruit. In het Deltagebied werd dit veroorzaakt door de afsluiting van de zeearmen. Deze afname in het kustgebied wordt enigszins gecompenseerd door een uitbreiding in het binnenland. Al jarenlang zijn de bermen bij de oprit / afrit (nr. 18) tussen Nieuw Milligen en de A1 west van Apeldoorn bekend om het voorkomen van Engels gras in de berm. Een voorwaarde voor de aanwezigheid van Engels gras is dat de wegen ’s winters gepekeld worden. Soorten die hiervan profiteren noemen we ook wel pekeladventieven. Een ander bekend voorbeeld daarvan is Deens lepelblad (Cochlearia danica) dat in het vroege voorjaar de snelwegen met een wit lint siert. Net als Deens lepelblad groeit ook Engels gras precies in de sproeizone naast het asfalt, meestal in een iets bredere zone dan het eerder bloeiende Deens lepelblad.

Verspreidingskaart van Engels gras in Nederland (kaart: NDFF en FLORON)

Engels gras is op steeds meer plekken in het binnenland waar te nemen. Zo is het inmiddels te zien op verschillende plekken langs de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn, tussen Deventer en de Duitse grens, en in iets mindere mate langs de A50 tussen Apeldoorn en Hattemerbroek. Op de Veluwe heeft hij zich ook uitgebreid naar provinciale wegen. Het lijkt dan ook aannemelijk dat Engels gras op meer plaatsen langs ons wegennet te vinden zal zijn!

Hebt u Engels gras gezien op andere plaatsen dan langs de A1 en A50? Meld het via Waarneming.nl of Telmee.

Tekst en foto's: Egbert de Boer