Deens lepelblad lang wegkant
foto Wout van der Slikke

Natuurlijke snelwegenkaart

FLORON
9-APR-2008 - Wie deze dagen veel op de snelweg zit, ziet langs de wegkant een wit lint van bloemen. Het gaat om Deens lepelblad, een zogenaamde pekeladventief. Geven we op een kaartje weer waar de soort in ons land is waargenomen, dan zien we nagenoeg een snelwegenkaart van Nederland ontstaan!

Bericht uitgegeven op woensdag 9 april 2008 door Stichting FLORON

Wie deze dagen veel op de snelweg zit, ziet langs de wegkant een wit lint van bloemen. Het gaat om Deens lepelblad, een zogenaamde pekeladventief. Geven we op een kaartje weer waar de soort in ons land is waargenomen, dan zien we nagenoeg een snelwegenkaart van Nederland ontstaan!

 

Het witte lint valt doorgaans vooral op in de middenberm. Om te zien dat het bloemen zijn moet je haast in de file staan, want het formaat van de plant is niet indrukwekkend. De zouttolerantie is dat wel. Deens lepelblad is een zoutminnende soort die baat heeft bij de gladheidsbestrijding van snelwegen. Als gevolg van de intensivering daarvan in de afgelopen decennia, heeft de plant zich sterk uitgebreid op plaatsen waar zilte milieus zijn ontstaan. Daarvoor kende we de soort eigenlijk alleen van zilte en brakke gebieden langs de kust. De plant komt ook in andere delen van West-Europa en langs de Oostzee vooral in het kustgebied voor. Steeds vaker worden er ook binnenlandse vondsten gemeld.

 

De uitbreiding landinwaarts beperkt zich niet alleen tot Deens lepelblad. Ook andere soorten als Hertshoornweegbree, Stomp kweldergras en Zilte schijnspurrie weten zich op vergelijkbare wijze uit te breiden. Hun bloei is echter minder opvallend. Dat geldt niet voor Engels gras met de opvallende roze bloemen, maar deze soort komt nog aanzienlijk minder massaal voor.

 

Tekst en foto's: Wout van der Slikke, FLORON