Westerschelde bij Hoofdplaat

Natuur Westerschelde niet gebaat bij strekdammen

Vogelbescherming Nederland
2-AUG-2014 - De natuur in de Westerschelde schiet niets op met de aanleg van strekdammen. Dit staat in een advies dat de Raad van State heeft gekregen van StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak). Dat is goed nieuws voor de vogels van de Westerschelde. Vogelbescherming Nederland heeft namelijk beroep aangetekend tegen de aanleg van deze strekdammen omdat ze niets bijdragen aan het herstel van de natuur, de situatie zelfs slechter maken en andere noodzakelijke natuurherstelmaatregelen vertragen. De Raad van State moet zich uitspreken over het beroep van Vogelbescherming Nederland.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

De natuur in de Westerschelde schiet niets op met de aanleg van strekdammen. Dit staat in een advies dat de Raad van State heeft gekregen van StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak). Dat is goed nieuws voor de vogels van de Westerschelde. Vogelbescherming Nederland heeft namelijk beroep aangetekend tegen de aanleg van deze strekdammen omdat ze niets bijdragen aan het herstel van de natuur, de situatie zelfs slechter maken en andere noodzakelijke natuurherstelmaatregelen vertragen. De Raad van State moet zich uitspreken over het beroep van Vogelbescherming Nederland.

Voor herstel van de natuur in de Westerschelde is in 2005 afgesproken dat er 600 hectare nieuwe natuur door ontpoldering gerealiseerd moet worden. In de Hedwigepolder 300 hectare en verder naar het westen, in het middengedeelte van de Westerschelde, nogmaals 300 hectare. De provincie probeert onder die afspraak uit te komen door als alternatief strekdammen aan te leggen en bestaande dammen te verhogen en op die manier nieuwe schorren en slikken creëren.

Westerschelde bij Hoofdplaat (foto: LimoWreck)

Vogelbescherming pleit al jaren voor natuurherstel in de Westerschelde en heeft al meerdere malen met wetenschappelijke rapporten aangetoond dat ontpoldering daarvoor noodzakelijk is. Het is de enige manier om de unieke en subtiele getijdewerking in de Westerschelde weer enigszins te herstellen en het ingesnoerde korset dat de Westerschelde tegenwoordig is weer wat meer lucht te geven. Strekdammen dragen niets bij aan de verbetering van de natuurprocessen in het estuarium van de Westerschelde. Dat is een van de redenen waarom beroep is aangetekend bij de Raad van State. Het advies van de StAB (voluit Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening), een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu, steunt nu ons standpunt. Als de Raad van State Vogelbescherming in het gelijk stelt, hopen we dat eindelijk de weg vrij is voor structureel en robuust natuurherstel in de Westerschelde. Vogelbescherming Nederland wil daar graag aan bijdragen.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: LimoWreck, GFD-licentie