Pelikanen

Ondergang dreigt voor honderden belangrijke vogelgebieden

Vogelbescherming Nederland
25-NOV-2014 - Meer dan 350 belangrijke natuurgebieden dreigen voor altijd verloren te gaan. Dat is de uitkomst van een groot onderzoek door BirdLife International.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Meer dan 350 belangrijke natuurgebieden dreigen voor altijd verloren te gaan. Dat is de uitkomst van een groot onderzoek door BirdLife International.

Wat is een IBA?
IBA is oorspronkelijk een term voor belangrijke vogelgebieden. Tegenwoordig is biodiversiteit ook een reden om een gebied als IBA aan te merken. Wereldwijd zijn er meer dan 12.000. Het onderzoek van BirdLife bracht aan het licht dat 365 IBA’s, verspreid over 122 landen, ten onder dreigen te gaan, voornamelijk door menselijke activiteit. In Nederland gaat het om IJsselmeer, Markermeer, Waddenzee en Westerschelde en Saeftinghe. De helft van de zwaar bedreigde IBA’s is formeel beschermd natuurgebied.

Pelikanen (foto: Chris-Jan van der Heijden)

Oorzaak bedreigingen
De bedreigingen waaraan de natuur in de 365 IBA’s blootstaat zijn onder meer boskap ten behoeve van enorme plantages, de bouw van waterkrachtdammen, het inpolderen van grote waddengebieden, maar ook jacht en de beruchte plasticsoep. Ook zeegebieden zijn belangrijk als voedselbron voor vogels en andere dieren.

Verdere aftakeling van biodiversiteit
IBA’s vormen met elkaar een enorm wereldwijd netwerk van cruciale gebieden voor de bescherming van vogels en hun omgeving. Ze zijn bovendien belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking. Zo voorzien wetlands de omgeving van schoon water en beschermen ze mensen tegen vloedgolven. Van de internationaal belangrijke wetlands staan er niet minder dan 56 op de lijst van bedreigde IBA’s.

Het aanwijzen van een gebied als IBA heeft vaak geleid tot een formele beschermingsstatus. IBA’s die nu niet van de ondergang gered worden, zullen die status dus nooit meer halen. Het betekent een verdere aftakeling van de biodiversiteit.
In Europa verloopt het proces van IBA naar beschermd gebied redelijk goed. De grootste bedreiging van IBA’s hier vormt de grootschalige landbouw.

Het rapport Important Bird and Biodiversity Areas: a global network for conserving nature and benefiting people, waarin de bedreigde IBA’s worden genoemd, is gepresenteerd op het IUCN World Parks Congress in Sydney, Australië. Voor meer informatie zie de website van BirdLife.

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto: Chris-Jan van der Heijden