Bourgoyen - eenmalig gebruik

Vlaamse natuurgebieden vanuit de hemel

5-JUN-2014 - Twee jaar lang heeft landschapsfotograaf Wouter Pattyn met een paramotor boven Vlaamse natuurgebieden gezweefd. Het resultaat: een fotoboek vol verrassende landschapspatronen, meanderende rivieren en... leerrijke inzichten.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt [land] op [publicatiedatum]

Twee jaar lang heeft landschapsfotograaf Wouter Pattyn met een paramotor boven Vlaamse natuurgebieden gezweefd. Het resultaat: een fotoboek vol verrassende landschapspatronen, meanderende rivieren en... leerrijke inzichten.

Luchtfoto’s geven een andere kijk op het landschap en onthullen aspecten die vanaf de begane grond nauwelijks of zelfs helemaal niet zichtbaar zijn. Die indrukken uit onverwachte hoek zijn niet alleen een streling voor het oog, ze stemmen ook tot nadenken over de kwetsbaarheid van natuurplekjes. Zo toont de fotograaf in zijn fotoboek “Natuur vanuit de hemel” de verzanding van de Zwinvlakte, waardoor de natuurlijke dynamiek van de getijden er zo sterk verzwakte dat de slikken en schorren in het gebied nog zelden overstromen.

De Gentse Bourgoyen vanuit de hemel. (foto: Wouter Pattyn)

Maar de paramotorbeelden bieden vaak ook een hoopgevende aanblik. Zo is er het heideherstel in de naaldaanplant rond Averbode, waar de oude kiemen nieuwe natuur creeëren. Of het verhaal van de Dommelvallei: waar de Dommel, die ooit rechtgetrokken werd om de omliggende landbouwgronden te ontwateren, nu opnieuw mag kronkelen en moerassige oevers vol leven kan creeëren. Ook prachtig in beeld gebracht is het Sigmaplan, dat van de Schelde opnieuw een robuuste en veerkrachtige rivier zal maken met ruimte voor overstromingsgebieden. Het Sigmaplan wordt een cruciale schakel in de toekomstige waterhuishouding van Vlaanderen.

Behalve in het boek “Natuur vanuit de hemel” zijn de foto’s ook op groot formaat te bewonderen in een gelijknamige rondreizende tentoonstelling. Die houdt halt vlak bij of in de natuurgebieden waarboven de foto’s genomen werden. Van zaterdag 6 juni tot 3 juli is de tentoonstelling te bewonderen in het bezoekerscentrum van de Bourgoyen in Gent. Het boek zelf is beschikbaar in de boekhandel of via http://winkel.natuurpunt.be/.

Tekst: Hendrik Moeremans, Natuurpunt
Foto: Wouter Pattyn