Bruinvissen
VOOR EENMALIG GEBRUIK

Redelijk aantal bruinvissen geteld in Oosterschelde

30-SEP-2014 - Op zondag 28 september 2014 hebben vrijwilligers van Stichting Rugvin 34 bruinvissen geteld in Nationaal Park de Oosterschelde.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Op zondag 28 september 2014 hebben vrijwilligers van Stichting Rugvin 34 bruinvissen geteld in Nationaal Park de Oosterschelde.

Rond half elf ’s ochtends vertrokken dertig vrijwilligers aan boord van acht schepen in linie richting het oosten van de Oosterschelde. Nergens anders ter wereld kan en wordt op deze manier het aantal bruinvissen geteld. Tijdens de scan stond er niet veel wind waardoor de dieren makkelijk te ontdekken waren. Er werden in totaal 34 bruinvissen waargenomen, waaronder minimaal 3 moeder- en kalfparen. Vanaf de start vlakbij de kering tot helemaal in het Lodijksche gat, in het oosten van de Oosterschelde, werden de dieren gezien.

Bruinvissen zijn de kleinste soort walvisachtigen van de Noordzee en lijken op dolfijnen. Volwassen dieren zijn ruim 1,60 tot 1,90 meter groot, kalfjes zijn ongeveer 70 tot 80 centimeter groot. Wat deze groep uniek maakt is dat zij jaarrond in dit gebied verblijven.

Bruinvissen (foto: Wouter Jan Strietman)

Toen de Zeeuwse wateren nog in verbinding stonden met open zee, waren waarnemingen van bruinvissen heel gewoon. In de jaren tachtig werd de Oosterscheldekering gebouwd. Het is niet aannemelijk dat er toen bruinvissen aanwezig waren in de Oosterschelde, maar hierover is geen informatie bekend. Sinds ongeveer het begin van de 21-ste eeuw worden weer bruinvissen in de Oosterschelde gezien. In 2011 werden maximaal 61 bruinvissen geteld. Dit is het hoogste aantal dat in de afgelopen jaren door Stichting Rugvin is geteld (2010: 37; 2012: 42; 2013: 18). Het huidige aantal geeft wel aan dat de bruinvissen in aantal nog steeds redelijk voorkomen.

Stichting Rugvin doet sinds 2010 onderzoek naar het voorkomen van de bruinvissen in de Oosterschelde. Zo is vastgesteld dat de bruinvissen maar beperkt door de Oosterscheldekering zwemmen en dat de hoge sterfte onder de bruinvissen, sinds 2011, grotendeels door verhongering wordt veroorzaakt. De jaarlijkse telling is ook een belangrijk onderdeel van het onderzoek.

Bron: Stichting Rugvin
Foto: Wouter Jan Strietman, Stichting Rugvin