Jonge otters VOOR EENMALIG GEBRUIK

Medewerkers waterschap redden jonge otters

Zoogdiervereniging
29-OKT-2014 - Vorige week werd bij de Rottige Meente een otter dood gereden. Het ging om een zogend vrouwtje. Een alerte beheerder van Staatsbosbeheer heeft de regionale ottercoördinator van de Zoogdiervereniging erbij betrokken, die tevens werkzaam is bij het Waterschap Fryslân. Samen met een deskundige van het nabijgelegen natuurcentrum de Rietnymf heeft hij naar de jongen gezocht. Uiteindelijk hebben zij 2 jonge otters gevonden.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Vorige week werd bij de Rottige Meente een otter dood gereden. Het ging om een zogend vrouwtje. Een alerte beheerder van Staatsbosbeheer heeft de regionale ottercoördinator van de Zoogdiervereniging erbij betrokken, die tevens werkzaam is bij het Waterschap Fryslân. Samen met een deskundige van het nabijgelegen natuurcentrum de Rietnymf heeft hij naar de jongen gezocht. Uiteindelijk hebben zij 2 jonge otters gevonden.

Door de aanwezige samenwerking en expertise konden de jonge otters gevonden worden. Het bleek om ongeveer twee maanden jonge dieren te gaan die nog niet zonder hun moeder kunnen. Opvangcentrum de Fûgelhelling bekommert zich nu om de jonge ottertjes. Het laatste nieuws is dat het goed gaat met de dieren.

Jonge otters (foto: Harry Bosma)

Het is tragisch dat er weer een otter verkeersslachtoffer is. Sinds de otters in Nederland zijn uitgezet, is er sprake van een uitdijende populatie. Er zijn echter belangrijke knelpunten voor de nog kleine, kwetsbare populatie. Het met stip belangrijkste knelpunt is sterfte door het verkeer. We weten dat veel organisaties zich inspannen om dit knelpunt op te lossen en het belang hiervan wordt door dit ongeval nog eens onderstreept.

Het is positief dat er zoveel personen bij betrokken zijn. Deze mensen van Staatsbosbeheer, de Rietnymf, de Fûgelhelling en de Waterschappen hebben werkelijk dieren gered. Gezonde dieren die, naar wij hopen, op termijn ook aan de populatie zullen bijdragen. Wij hebben veel waardering voor hun inzet!

Jonge otters (foto: Harry Bosma)

Tekst: Daan Bos, CaLutra Bever- en Otterwerkgroep Zoogdiervereniging & Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging met medewerking van Harry Bosma, Wetterskip Fryslân
Foto's: Harry Bosma