alpenwatersalamanders

Kelderbeesten gesignaleerd

27-JAN-2015 - Amfibieën zoeken in het najaar vochtige, beschaduwde plaatsen op om er de winter door te brengen. Ook kelders kunnen een geschikte schuilplaats vormen. Maar wat moet je met kikkers, padden of salamanders in je kelder aanvangen?

Amfibieën zoeken in het najaar vochtige, beschaduwde plaatsen op om er de winter door te brengen. Ook kelders kunnen een geschikte schuilplaats vormen. Maar wat moet je met kikkers, padden of salamanders in je kelder aanvangen?

Luister eerst eens naar Frank of Sabine. Heeft het nog niet gevroren en blijft het kwik ook de komende week ruim boven de nul, dan kan je de amfibieën uit de kelder verwijderen en vrijlaten op een geschikte locatie, zo dicht mogelijk bij de vindplaats. Een beschaduwde houtstapel in je tuin is top. Je kan zelf ook geschikte schuilplekjes aanleggen: in een houtmijt, composthoop of rommelhoekje met steengruis, takken, grasmaaisel en bladeren kunnen amfibieën doorgaans vlot overwinteren.

Alpenwatersalamander en alle andere watersalamanders duiken in de winterperiode vaak op in kelders. Donker, fris, soms ietwat vochtig: een ideale overwinteringsplek (foto: Hugo Willocx)

Maar wat als het kwik onder de nul duikt? Dan gaan we vol voor Plan B: laat de ‘kelderamfibieën’ overwinteren in een ruime plastic box, in de kelder. Zorg voor een laagje losse bladaarde (± 5 cm dik) en een pak dode bladeren die je wekelijks bevochtigt met een vernevelaar. Enkele schuilplaatsen (steen, boomschors, stukje golfplaat, …) in de box en een deksel op de box (salamanders kunnen erg goed klimmen) en de overwinteringsstek is klaar. Belangrijk: de temperatuur in de kelder mag niet hoger zijn dan 6 °C; anders ontwaken de amfibieën uit hun winterslaap, en dat is niet de bedoeling. Merk je dat de kelderbeesten toch wakker zijn, dan kan je hen spaarzaam bijvoederen (bv. door enkele kleine regenwormen in de box te leggen).

Houtstapels vormen in de natuur een ideale overwinteringsplek voor amfibieën (foto: Dominique Verbelen)

En dan is het wachten, wachten op de lente en de start van de grote amfibieëntrek. Die komt doorgaans op gang eind februari, begin maart. Tijdens de eerste windstille avonden met een temperatuur van minimaal 7 °C en (miezer)regen ontwaken de kikkers, padden en salamanders massaal uit hun winterslaap. Dat is ook het moment waarop je de overwinteringsbox uit de kelder mag halen om die nog één of twee dagen in de garage of de veranda te plaatsen. Hier is het (in die periode) meestal iets warmer dan in de kelder en kunnen de ‘boxbeesten’ langzaam wakker worden. Na deze korte acclimatisatie, kan je de beestjes vrijlaten in de dichtst bijzijnde (visloze) poel waar jouw ‘amfies’ zich met volle goesting zullen overgeven aan het liefdesspel. Mooi geregeld, zo!

Tekst: Dominique Verbelen, Natuurpunt Studie
Foto's: Hugo Willocx