Gruttokuiken

Weinig jonge grutto's opgegroeid in 2014

Vogelbescherming Nederland
20-JAN-2015 - In 2014 zijn veel te weinig jonge grutto’s vliegvlug geworden om de populatie op peil te houden. Dat blijkt uit een berekening van SOVON die is uitgevoerd in opdracht van Vogelbescherming Nederland.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

In 2014 zijn veel te weinig jonge grutto’s vliegvlug geworden om de populatie op peil te houden. Dat blijkt uit een berekening van SOVON die is uitgevoerd in opdracht van Vogelbescherming Nederland.

Sinds 2011 worden deze jongen-tellingen uitgevoerd. 2014 was het slechtste jaar in de periode 2011-2014 met ongeveer 4600 jonge grutto’s, terwijl er ruim 10.000 nodig zijn voor een stabiele populatie. Hoofdreden lijkt het aanhoudende warme weer waardoor het grasmaaien al in april startte en ook daarna nog vele maairondes volgden. Bij iedere maaironde gaan er nesten verloren en sterven er opgroeiende kuikens, omdat die nog niet kunnen vliegen.

Het slechte broedresultaat in 2014 is een nieuwe klap voor de grutto, die al vanaf 1960 afneemt. Rond de jaren ‘60 was het nog een algemene vogel met circa 125.000 paren, in 2011 waren er nog maar 40.000 paren over blijkt uit de Weidevogelbalans 2013.

Gruttokuiken (foto: M. Renes)
Grote gebieden kunnen grutto helpen
Vogelbescherming is zeer bezorgd over de afname van de grutto, die veroorzaakt wordt door een structureel tekort aan jonge vogels. Daarom vraagt Vogelbescherming provincies te kiezen voor collectieve gebiedsplannen met veel en kwalitatief goed beheer, omdat zo’n aanpak de afname kan stoppen of zelfs tot een toename kan leiden. Goede voorbeelden zijn de polder de Ronde Hoep onder Amsterdam, Eemland en een aantal gebieden in Friesland.

Kleurringen
Het aantal jongen werd berekend door 343 jongen een individuele kleurringcombinatie te geven en vervolgens in groepen vliegvlugge jongen het aandeel met deze kleurringen te bepalen. De resultaten konden worden bereikt door een samenwerking van biologen en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en vrijwilligers. In totaal een groep van 50 personen.

Red de Rijke Weide
Om de weidevogels voor Nederland te kunnen behouden is Vogelbescherming Nederland vorig jaar gestart met de campagne Red de Rijke Weide. Inmiddels zijn bij de bijbehorende petitie bijna 100.000 handtekeningen opgehaald en is er kaas op de markt gebracht gemaakt van melk van koeien van weidevogelboeren. Een deel van de opbrengsten van deze kaas gaat rechtstreeks naar weidevogelprojecten. 

Tekst: Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek, Rijksuniversiteit van Groningen
Foto: M. Renes