Catselt na venherstel - Iris Verstuyft

Alles over vennen in één digitale sleutel

Stichting Bargerveen
29-JAN-2015 - Het was een flinke klus, maar het resultaat mag er zijn. Een paar klikken op computer of smartphone en kennis van 25 jaar onderzoek wordt per direct vertaald naar jouw ven. De digitale vennensleutel analyseert het ven en geeft direct handvatten voor beheer.

Bericht uitgegeven door Stichting Bargerveen [land] op [publicatiedatum]

Het was een flinke klus, maar het resultaat mag er zijn. Een paar klikken op computer of smartphone en kennis van 25 jaar onderzoek wordt per direct vertaald naar jouw ven. De digitale vennensleutel analyseert het ven en geeft direct handvatten voor beheer.

Catselt na venherstel (foto: Iris Verstuyft)Sleutel
Nederland kent meer dan duizend vennen waarin een groot aantal plant- en diersoorten leeft. Veel van deze vennen hebben in meer of mindere mate last van verdroging, vermesting of verzuring. Voor beheerders is niet altijd eenvoudig om de juiste diagnose te stellen en beheermaatregelen te bepalen. De digitale vennensleutel is ontworpen om het functioneren van vennen inzichtelijk te maken en te adviseren over geschikte beheersmaatregelen. En dat op basis van enkele gegevens over het ven die gewoon op de computer of in het veld ingevoerd kunnen worden.

Ven met invasieve exoot Watercrassula (foto: Hein van Kleef)Rijk aan soorten, arm aan nutriënten
Vennen zijn ondiepe plassen op de hogere zandgronden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Voor een rijke, karakteristieke gemeenschap van plant- en diersoorten hebben vennen een voedselarme bodem en waterlaag nodig. Daarnaast is het water van vennen arm aan opgeloste kalk. Vermesting, verzuring en verdroging zijn veel voorkomende problemen. Hierover is de afgelopen decennia al veel kennis ontwikkeld, die nu voor het eerst bij elkaar, digitaal beschikbaar is.

Parende koraaljuffers (foto: Kars Veling)In het veld
In de sleutel geven vragen over het historische en recent voorkomen van plant- en diersoorten en de water- en bodemchemie snel de status van een ven weer én van de potenties om met beheer verloren natuurwaarden te herstellen. De sleutel is ook te gebruiken op smartphones, zodat de gegevens direct in het veld ingevoerd kunnen worden. Hiervoor is het menu aangepast aan een kleiner scherm en kan de resolutie van alle afbeeldingen verkleind worden, om onnodig dataverbruik te voorkomen.

Zelf aan de slag
De vennensleutel en begeleidende teksten zijn te vinden op www.natuurkennis.nl.


 

Tekst: Marijn Nijssen & Hein van Kleef, Stichting Bargerveen
Foto's: Iris Verstuyft; Hein van Kleef, Stichting Bargerveen; Kars Veling, De Vlinderstichting