Luchtfoto Loozerheide, Kempen~Broek

Vennen verschijnen waar populieren verdwijnen in Kempen~Broek

ARK Rewilding Nederland
28-JAN-2014 - Natuurgebied de Loozerheide in het Kempen~Broek wordt groter en natter dankzij alweer een grondruil, deze keer met een agrariër en met het Ministerie van Defensie. Met geld van de provincie Limburg kan ARK Natuurontwikkeling samen met Natuurmonumenten een groots nat natuurgebied ontwikkelen.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Natuurgebied de Loozerheide in het Kempen~Broek wordt groter en natter dankzij alweer een grondruil, deze keer met een agrariër en met het Ministerie van Defensie. Met geld van de provincie Limburg kan ARK Natuurontwikkeling samen met Natuurmonumenten een groots nat natuurgebied ontwikkelen.

Gronden uitruilen
De Loozerheide is een bijzonder gebied tussen Weert en Budel-Dorplein. Van oorsprong was het een grotendeels nat gebied met vochtige heide en vennen. Nu is een deel van het gebied te droog. Dit komt doordat lang geleden sloten zijn gegraven en recenter door aanplant van populieren. Dit is mooi te zien op de luchtfoto. Dankzij het uitruilen van de laatste agrarische grond en overdracht van gronden van Defensie hoeft de Loozerheide niet langer te worden ontwaterd. Dat is goed nieuws voor de natte natuur op de Loozerheide met zijn uitgestrekte galigaanvelden, rietmoerassen en natte heide.

Luchtfoto Loozerheide, Kempen~Broek (foto: Erwin Christis)

Kappen en graven
Om de natte natuur terug te laten keren gaat er de komende tijd het nodige veranderen op de Loozerheide. Ten eerste wordt het grootste deel van de populieren gekapt. Het blijkt dat deze aangeplante populieren veel water aan de bodem onttrekken. Dode en kwijnende populieren worden voor een belangrijk deel gespaard zodat voor bijvoorbeeld kleine bonte spechten ook ruimte blijft op de Loozerheide.
Ten tweede wordt op voormalige akkers de bovenste laag voedselrijke landbouwgrond afgegraven. Zo keren de natte laagtes, die er vroeger ook waren, weer terug. En om het water niet te laten wegstromen worden er diepe sloten gedempt. Op enkele plekken zijn als proef al kleine drempels in deze sloten gelegd. Hier is nu al te zien dat het waterpeil stijgt.

Begrazing
Het hele gebied, dus ook de natte plekken achter de drempeltjes, wordt begraasd door halfwilde runderen en paarden. Ook zijn greppels dichtgetrapt door de grazers. Hierdoor zijn natte open plekken ontstaan in wat eerst een met pijpenstro dichtgegroeide vlakte was. Houtsnippen en waterpiepers gebruiken de natte, kort gegraasde plekken nu al om voedsel te zoeken.

Door vernatting en begrazing ontstaat een grote variatie in hoge en lage begroeiingen en ontstaat een afwisseling van kletsnat en gortdroog grasland. De Loozerheide is nu al een bijzonder soortenrijk gebied. In de toekomst zal het gebied nog spectaculairder worden.

Kom kijken
In het Kempen~Broek werkt ARK Natuurontwikkeling samen met Natuurmonumenten en tal van partners in Vlaams en Nederlands Limburg aan een groots aaneengesloten natuurgebied. Alle gebieden van ARK, dus ook de Loozerheide, zijn vrij toegankelijk. Houd wel minimaal 25 meter afstand tot de runderen en paarden in het gebied. En struinen kan, maar zorg ervoor dat je niet wegzakt in het veen…

Meer informatie over het Kempen~Broek.

Tekst: Denis Frissen, ARK Natuurontwikkeling
Foto: Erwin Christis