Natuurverbinding tussen het Naardermeer en de Vechtplassen werkt

23-SEP-2015 - Het Naardermeer en de Vechtplassen zijn twee grote moerasgebieden van internationale allure. Tot 2013 waren ze ruw gescheiden door een drukke provinciale weg (N236) en de ’s Gravelandse vaart. Bij de reconstructie van de provinciale weg zijn twee grote faunapassages onder de weg door aangelegd van respectievelijk 60 en 80 meter breed. Daarmee is dit de breedste natte natuurverbinding in Nederland.

Bericht uitgegeven door Natuurbericht [land] op [publicatiedatum]

Het Naardermeer en de Vechtplassen zijn twee grote moerasgebieden van internationale allure. Tot 2013 waren ze ruw gescheiden door een drukke provinciale weg (N236) en de ’s Gravelandse vaart. Bij de reconstructie van de provinciale weg zijn twee grote faunapassages onder de weg door aangelegd van respectievelijk 60 en 80 meter breed. Daarmee is dit de breedste natte natuurverbinding in Nederland. Maar werkt hij ook?

In opdracht van de provincie Noord-Holland plaatste Jaap Mulder van Bureau Mulder-natuurlijk tussen 2013 en 2015 regelmatig cameravallen en batloggers om de faunabewegingen in beeld te brengen. Uit zijn onderzoek blijkt dat de lokaal aanwezige dieren de verbindingen van het begin af aan intensief gebruiken. Vossen en reeën passeren frequent, hazen regelmatig. Het tijdperk van verkeersslachtoffers onder de dieren is voorbij.

De westelijke passage bij de molen van Ankeveen (tekening: Provincie Noord-Holland)

Gaandeweg ontwikkelen de verbindingen zich tot een volwaardig leefgebied voor planten en dieren. Door de ruimte tussen de rijbanen en de slimme vormgeving van de bruggen valt er veel licht onder de bruggen en is de doorgang onder de weg geheel begroeid. Dat is blijkbaar ook door een kerkuil ontdekt, die er op muizen komt jagen als het regent: onder de bruggen blijft hij droog!

De oostelijke passage in de N236 met hangende vleermuisrecorder

De verbindingen worden ook gebruikt door vleermuizen, minimaal door vier soorten: laatvlieger, rosse vleermuis, gewone dwergvleermuis en watervleermuis. Met name voor de watervleermuis, die meestal dicht boven het water vliegt, biedt de faunapassage een veilige oversteekplaats en goed foerageergebied.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Natte faunapassages van Ankeveen (film: Bureau Mulder-natuurlijk)

Kortom, de faunapassages hebben zich ontwikkeld tot een volwaardig leefgebied waarmee een goede verbinding is gemaakt tussen het Naardermeer en de Vechtplassen. En nu is het wachten op de otter en de bever: nieuwkomers die al aan de poort staan om zich hier ook te vestigen.

Tekst: Jaap Mulder, Bureau Mulder-natuurlijk en Nico Jonker, Provincie Noord-Holland
Foto’s: Jaap Mulder, Bureau Mulder-natuurlijk
Tekening: Provincie Noord-Holland
Film: Bureau Mulder-natuurlijk