Jonge Snotolf op weg naar de Noordzee, Grevelingenmeer, 2013

Leven en verspreiding vissen in Noordwest-Europese zeeën onthuld

29-SEP-2015 - Het eerste volledige wetenschappelijke overzicht van de verspreiding van vrijwel alle vissoorten in de Noordwest-Europese zeeën. Dat biedt de Visatlas die onderzoekers van IMARES Wageningen UR en het Engelse Cefas samenstelden. Het naslagwerk laat de diversiteit van de visfauna zien en beschrijft onder meer hoe de verschillende vissoorten zich verspreiden en de trends in voorkomen. Deze informatie is van groot belang voor een zorgvuldig beheer van de zee, waaronder de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie en het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het eerste volledige wetenschappelijke overzicht van de verspreiding van vrijwel alle vissoorten in de Noordwest-Europese zeeën. Dat biedt de Visatlas die onderzoekers van IMARES Wageningen UR en het Engelse Cefas samenstelden. Het naslagwerk laat de diversiteit van de visfauna zien en beschrijft onder meer hoe de verschillende vissoorten zich verspreiden en de trends in voorkomen. Deze informatie is van groot belang voor een zorgvuldig beheer van de zee, waaronder de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie en het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid.

Visatlas (foto: IMARES Wageningen UR)De Visatlas beschrijft ruim 200 vissoorten in de Noordwest-Europese zeeën. Niet eerder werden data bij elkaar gebracht en overzichtelijk gepresenteerd over zoveel vissoorten, zo’n groot gebied en zoveel jaren omvattend, als in de Fish Atlas of the Celtic Sea, North Sea and Baltic Sea. Het 570 pagina’s dikke naslagwerk is in eerste instantie bedoeld voor marien ecologen, maar is ook zeker interessant voor andere professionals betrokken bij het beheer en beleid van de zee én de geïnteresseerde amateur met liefde voor de zee en voor vis.

Surveys
De gegevens in de atlas zijn de afgelopen veertig jaar verzameld door een vloot onderzoeksschepen uit verschillende landen tijdens jaarlijkse visstandsurveys. Die surveys helpen om te bepalen hoeveel vis er in zee zit voor het vaststellen van de jaarlijkse visquota. In totaal is maar liefst 72 duizend keer het net uitgegooid in de Noordzee, de Oostzee en de Keltische Zee.

Vissoorten
De Visatlas toont de verspreiding en trends in kaarten en grafieken. Behalve bekende soorten zoals schol, tong, haring en kabeljauw, komen ook bijzondere diepzeehaaien, vleten, exotische uitziende pitvissen, zeenaalden, prehistorische zeeprikken en nog heel veel andere vissoorten aan bod. Per soort is er een uitgebreide beschrijving gemaakt, waarin de voortplanting, de larven, migratie en de voedselvoorkeur worden beschreven. Deze informatie is van groot belang voor een zorgvuldig beheer van de zee, waaronder de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie en het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid. Met het verschijnen van de Visatlas is deze informatie nu beschikbaar als een toegankelijk naslagwerk.

Bron: IMARES Wageningen UR