Grijze duinen

Kleinschalige verstuiving blaast grijze duinen nieuw leven in

Stichting Bargerveen
16-JUL-2015 - De afgelopen decennia is de winddynamiek in kustduinen sterk afgenomen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de kruiden- en korstmosrijke grijze duinen. Beheerders gaan daarom de komende jaren op veel plekken kleinschalige stuifkuilen reactiveren. Een begeleidend onderzoek gaat zorgen voor maximale effectiviteit van de maatregelen. (sbv)

Bericht uitgegeven door Stichting Bargerveen [land] op [publicatiedatum]

De afgelopen decennia is de winddynamiek in kustduinen sterk afgenomen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de kruiden- en korstmosrijke grijze duinen. Beheerders gaan daarom de komende jaren op veel plekken kleinschalige stuifkuilen reactiveren. Een begeleidend onderzoek gaat zorgen voor maximale effectiviteit van de maatregelen.

Grijze duinen
Dynamisch kustbeheer wordt op steeds meer plekken toegepast, waardoor de duinen dicht tegen het strand aan weer kunnen stuiven. Ook de achterliggende ‘grijze duinen’ die begroeid zijn met lage grassen, korstmossen en kruiden hebben baat bij overstuiving, maar dan op kleinere schaal. Het vers verstoven zand kan de kwaliteit van de bovenste bodemlaag verbeteren en zowel op plekken waar zand wegwaait als waar zand ophoopt, kan de ontwikkeling van de vegetatie opnieuw beginnen. Juist op deze plekken groeien veel kruiden en is de voedselkwaliteit van planten vaak hoger dan in stabiele duinen.

Grijze duinen (foto: Marijn Nijssen)

Herstel van dynamiek
In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en Natura 2000 worden de komende jaren maatregelen uitgevoerd voor het reactiveren van stuifkuilen. Er blijkt echter een grote kennisbehoefte bij beheer en beleid over waar en hoe deze maatregelen effectief uitgevoerd kunnen worden. Een onderzoek brengt de komende jaren (2015-2017) de ecologische invloed van kleinschalige dynamiek op de grijze duinen beter in beeld. Ook wordt gekeken welke factoren de levensduur van stuifkuilen bepalen, zoals het type duinzand, het reliëf van de duinen en de lokale konijnenstand. Met deze kennis kunnen beheerders geadviseerd worden over de beste locaties om stuifkuilen nieuw leven in te blazen. Op 7 september start het project met een gezamenlijke workshop, waarin de concrete plannen en kennisvragen vanuit beheer en beleid met het onderzoek worden afgestemd.

Kleine parelmoervlinder bij viooltjes (foto: Marijn Nijssen)

Workshop
Voor het bijwonen van de workshop kunt u contact opnemen met Camiel Aggenbach van KWR.

Tekst en foto's: Marijn Nijssen, Stichting Bargerveen