Meer bloemen voor vlinders, bijen en mensen

De Vlinderstichting
22-OKT-2015 - De afgelopen weken zijn er op meer dan tien locaties idylles ingezaaid. Idylles zijn grote bloemrijke weiden voor vlinders, bijen en mensen. Vanaf 2013 zijn er al meer dan 40 verspreid door het land aangelegd.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De afgelopen weken zijn er op meer dan tien locaties idylles ingezaaid. Idylles zijn grote bloemrijke weiden voor vlinders, bijen en mensen. Vanaf 2013 zijn er al meer dan 40 verspreid door het land aangelegd.

Meer kleur in het groen, hier in idylle Ottoland (foto: Kars Veling)Samen met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging en financieel mogelijk gemaakt door de Postcodeloterij zijn we als Vlinderstichting vanaf 2013 bezig met het project idylle, waarbij we bloemrijke plekken creëren. Het gaat niet goed met vlinders en bijen en één van de redenen daarvoor is het gebrek aan nectar. Vooral in bepaalde perioden in het jaar (bijvoorbeeld zomer en nazomer) zijn er in het buitengebied en in stedelijk groen weinig bloeiende planten.

Grasland in het landbouwgebied wordt intensief gebruikt en zeer regelmatig gemaaid, terwijl ook in akkers geen andere kruiden staan dan het geteelde gewas. Veel bermen, die vroeger nog als vluchtgebied dienden, worden ook steeds bloemarmer. In steden en dorpen zien we, als er al groen is, dat er veel te weinig kleur in zit. Gazons die 15 of 20 keer per jaar worden gemaaid en waar hoogstens af en toe een madeliefje de bloem boven het gras uitsteekt alvorens toch weer te worden afgemaaid.

In Kwadendamme is een deel ingezaaid, een deel bestrooid met maaisel van bloemdijken en een deel spontaan ontwikkeld (foto’s: Kars Veling)

Idylles zijn ook voor mensen om van te genieten (foto: Kars Veling)Idylles zijn anders. Het zijn grotere plekken in het stedelijk gebied of in het buitengebied waar meerjarige inheemse en streekeigen planten groeien en bloeien. Vaak worden deze plekken ingezaaid met een bloemenmengsel, soms bestrooid met maaisel uit een bloemrijke plek in de omgeving, maar soms kan door een goed beheer ook al tot een idylle gekomen worden. Het werken met inheemse planten betekent dat de idylle niet alleen dient als nectar- en/of stuifmeelbron voor de makkelijke vlinders en bijen, maar dat ook de meer gespecialiseerde soorten er aan hun trekken kunnen komen. Voor vlinders is van belang dat er ook de planten voorkomen waarop de rupsen kunnen overleven, zoals rolklaver voor icarusblauwtje, veldzuring voor kleine vuurvlinder en pinksterbloem voor oranjetipje.

Een voormalig sportveld in Brielle is omgetoverd tot idylle (foto’s: Kars Veling)

In het eerste jaar vaak erg veel eenjarigen. De komende jaren moeten de meerjarige planten gaan bloeien (foto: Kars Veling)Ook sommige solitaire of wilde bijen zijn specialist en gebruiken slechts één of enkele plantensoorten. Ook dat zijn natuurlijk altijd inheemse planten en deze zijn dus ook gebaat bij een soortenrijke inheemse bloemenweide. Ook moeten deze zich kunnen voortplanten en vaak staat er in de idylle wel een bijenhotel, maar dat is maar geschikt voor een tiental soorten. Veel bijen nestelen in open grond, sommige in zandgrond, andere juist in klei of leem, terwijl er ook zijn die in dood hout leven. Naast vlinders en bijen moeten ook mensen zich thuis voelen in een idylle. Daarom zijn er altijd zitplekjes, een pad er doorheen en geen verbodsbordjes. Mensen moeten er kunnen genieten van kleurige vlinders, zoemende bijen en prachtige kleuren. Kijk voor meer informatie en voor idylles bij  u in de buurt op de Idylle-website.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting