Werkers Idylle Waadhoeke - primair

Waadhoekers actief in idylle

De Vlinderstichting
11-OKT-2018 - Een idylle is inheems bloemrijk grasland voor vlinders, bijen en mensen. Inmiddels zijn er al op ruim zestig plaatsen idylles aangelegd. Dit najaar is in Waadhoeke (Friesland) een idylle gemaakt die is betaald door donateurs van De Vlinderstichting. Afgelopen weekend werkten tientallen wijkbewoners en bedrijven uit Waadhoeke mee om deze idylle aan te kleden.

Waadhoeke is een nieuwe gemeente, ontstaan uit de samenvoeging van veel kleine kernen in Noordwest-Friesland. Franeker is hierin opgegaan en daar is dit najaar een idylle ingezaaid. Het is geen gewone idylle, maar een die voornamelijk is gefinancierd door de donateurs van De Vlinderstichting. Via een oproep bij vlinderliefhebbers kwamen duizenden euro’s binnen en kon een prachtige idylle worden aangelegd. Een oproep om locaties aan te dragen waar deze donateursidylle zou kunnen komen, leverde tientallen reacties op. Waadhoeke kwam als eerste uit de bus. Er was een prima grote locatie beschikbaar aan de rand van een nieuwbouwwijk, de gemeente wilde graag meewerken en het meest doorslaggevende argument was dat er erg veel mensen bij betrokken waren. Wijkbewoners, scholen en particulieren waren enthousiast voor dit project en wilden ook actief meewerken. Wethouder Dijkstra van Waadhoeke benadrukte in zijn openingswoord van de werkdag het grote belang van dit soort plekken voor biodiversiteit en was vooral erg blij met de grote betrokkenheid van de inwoners van Waadhoeke bij deze idylle. “Dit soort plekken zouden we nog veel meer moeten hebben”.

Over twee jaar is dit negenduizend vierkante meter duurzaam bloemrijk grasland voor vlinders, bijen en mensen

Het gaat om een flink stuk van zo’n negenduizend vierkante meter dat soortenarm grasland was. Door een plaatselijke aannemer werd de bovenlaag met de graswortels losgemaakt en afgevoerd. Vervolgens werd het ingezaaid met een inheems en streekeigen mengsel dat op maat werd samengesteld door de Cruydt-Hoeck. De vrijkomende grond is gebruikt om een heuvel te maken die een site van energiebedrijf Vermilion aan het oog onttrekt. Tijdens de werkzaamheden van vorige week werden op deze heuvel struiken geplant. Het gaat ook hier natuurlijk om soorten die belangrijk zijn voor vlinders en bijen en die nectar en stuifmeel leveren. Zo werden er diverse soorten wilgen, vuilboom, hondsroos, meidoorn, sleedoorn, aalbes, zwarte bes en wilde liguster geplant. Bijna vijftig inwoners van Waadhoeke, veel uit de naastliggende nieuwbouwwijk, kwamen zaterdag meehelpen. Zo kon er in een korte tijd enorm veel werk worden verzet. Honderden struikjes gingen de grond in, er werden bankjes gemaakt en door leerlingen van CSG Anna Maria van Schurman uit Franeker werd er een prachtig bijenhotel gemaakt. Op de heuvel komen ook nestelplekken voor wilde bijen die zich in gangen in de grond voortplanten. Komend jaar zullen de eerste bloemen gaan bloeien, maar er zijn vooral meerjarigen ingezaaid en over een jaar of twee zijn die allemaal gekiemd en is de idylle echt bloemrijk. Bij een goed beheer zal deze bloemrijke situatie tientallen jaren blijven. Het wordt een goede plek voor vlinders en bijen, maar ook voor mensen. Er lopen paden doorheen en het is een prachtig wandelgebied.

De heuvel werd ingeplant met honderen vlinder- en bijvriendelijke struiken

De idylle is mogelijk gemaakt door de donateurs van De Vlinderstichting en met steun van de gemeente Waadhoeke, Westra aannemers en Vermilion. Aan de werkdag werd ook meegewerkt door: Durk Hoveniers, Sake Zittema BV, Bouwbedrijf Van Marrum en De Poiesz uit Waadhoeke.

Wie in Zuid-Holland en Noord-Brabant weet nog een goed plek voor een idylle?

Het landelijke idylleproject is afgelopen, maar de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben De Vlinderstichting verzocht meer idylles mogelijk te maken. Heeft u een goede locatie, waar mensen bij betrokken zijn, geef die door via de Idylle-website van de Vlinderstichting.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting