Acrocephalus arundinaceus. Grote karekiet

Reddingsplan grote karekiet van start

Vogelbescherming Nederland
5-JAN-2016 - Grote karekieten hebben het zwaar in Nederland. Er moet snel iets gebeuren wil deze oer-Hollandse ratelaar van het riet niet uitsterven in ons land. Daarom lanceert Vogelbescherming Nederland een reddingsplan. In de Loosdrechtse Plassen, het belangrijkste bolwerk van de grote karekiet, wordt het leefgebied drastisch verbeterd.

Van de duizenden broedparen van de grote karekiet die ooit onze rietmoerassen bevolkten zijn er nauwelijks meer dan 100 over. Dat maakt hem nog moeilijker waarneembaar. Met zijn verborgen leefwijze in dichte rietvelden en met de perfecte bruine schutkleuren, zie je een grote karekiet snel over het hoofd. Maar horen doe je hem des te beter. Weinig voorjaarsgeluiden zijn zo karakteristiek als de keiharde keelrasp van deze rietratelaar. Het draagt tot wel een kilometer ver. Grote karekieten zijn dan misschien niet snel te zien, ze zijn door hun harde ratel vrij gemakkelijk te vinden.

Oud en sterk riet is er bijna niet (meer)

Terwijl andere rietzangers klein zijn, is de grote karekiet bijna zo groot als een spreeuw. Dat verklaart de voorkeur voor groot en sterk waterriet. Maar juist dat type riet verdwijnt in Nederland steeds meer. Daarom gaat het hard achteruit met deze rietmuzikant.

Aantal broedparen van de grote karekiet in Nederland van 1960 tot en met 2014

 

Aan het begin van de vorige eeuw waren er in Nederland duizenden broedparen van de grote karekiet. Maar rond 1975 was de populatie al fors geslonken naar 1200 tot 1600 paar. In 2013 waren er nog maar 120 tot 150 broedparen over. Een rechte lijn richting uitsterven. Overal in Nederland verdwijnen de grote karekieten. Er moet dus iets gebeuren! Vogelbescherming is daarom samen met de werkgroep Grote Karekiet Vechtplassen en de twee vooraanstaande onderzoekers en natuurbeschermers Jan van der Winden en Angela van Bergeijk gestart met de verbetering van het leefgebied van grote karekieten in een van de laatste bolwerken in Nederland: de Loosdrechtse Plassen.

 

Actieplan voor bedreigde vogels

Het beschermingsproject voor de grote karekiet is onderdeel van het 'Actieplan Bedreigde Vogels' van Vogelbescherming Nederland. Met het actieplan wil Vogelbescherming de bescherming van elf bedreigde vogelsoorten van de Rode Lijst een flinke impuls geven. De grote karekiet is een van deze elf soorten. Met dit offensief in de Loosdrechtse Plassen zetten we een eerste stap om deze prachtige en unieke rietvogel weer meer perspectief te geven in Nederland. Zodat iedereen in de toekomst kan blijven genieten van de koning onder de rietzangers.

Op de website van Vogelbescherming lees je meer over hoe we de verbetering van het leefgebied gaan realiseren.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Henk Groenewoud, Saxifraga (leadfoto: grote karekiet), Birdphoto Jankees Schwiebbe (grote karekiet zingend)