Russische rattenslang legsel

Succesvolle voortplanting Russische rattenslang in Nederland

Stichting RAVON
16-FEB-2016 - Medio jaren ’90 is in Eelde (Drenthe) een onbekend aantal Russische rattenslangen losgelaten. Vandaag de dag komt de soort nog steeds in Eelde voor, en er zijn diverse meldingen van buiten Eelde. De populatie lijkt zich te handhaven en succesvol voort te planten.

Populatie Eelde

Russische rattenslangDe meeste waarnemingen van de Russische rattenslang in Eelde en omgeving betreffen volwassen dieren, maar er worden ook geregeld subadulte dieren waargenomen. Deze gegevens vormen een sterke indicatie dat er succesvolle voortplanting plaatsvindt. Echter, tot 2014 waren hiervoor geen harde bewijzen.

Om meer inzicht in de voortplantingsbiologie van deze exoot te krijgen heeft RAVON hiernaar in de herfst van 2014 en 2015 gericht onderzoek uitgevoerd. Verschillende composthopen, waarin slangeneieren kunnen worden uitgebroed, zijn op de aanwezigheid van eischalen onderzocht. Daarbij zijn zowel legsels van Russische rattenslang als van ringslang aangetroffen. In totaal zijn 286 eieren van de Russische rattenslang gevonden. Opvallend was het bijzonder hoge uitkomstpercentage dat is bepaald.

Een uitgebreid Engelstalig artikel met daarin alle onderzoeksresultaten zal in de loop van 2016 in een wetenschappelijke tijdschrift verschijnen.

Scherpe snedes, gemaakt door de eitand van de juveniele slang. Het bewijs voor succesvol uitgekomen eieren van de Russische rattenslang

Oproep

In 2016 voert RAVON een onderzoek uit naar de verspreiding en ecologie van de soort in Eelde en omstreken. In het kader van dit onderzoek worden mensen die in Nederland wel eens in contact zijn gekomen met de Russische rattenslang verzocht contact op te nemen met Richard Struijk of Lonneke van Lieshout. Vindplaatsen, maar ook interessante observaties van gedrag en dergelijke zijn zeer welkom.

Tekst en foto’s: Richard Struijk (RAVON) & Rémon ter Harmsel