Russische rattenslang

Russische rattenslang heeft annexatie aspiraties

Stichting RAVON
11-JUL-2018 - In 1994 is de Russische rattenslang in Eelde geïntroduceerd. De soort heeft standgehouden en zich succesvol voortgeplant. Uitgebreid onderzoek naar de verspreiding van de soort in Eelde en omgeving is in 2016 uitgevoerd. Tot dan toe waren er geen waarnemingen buiten de gemeente Tynaarlo, waartoe het dorp Eelde behoort. In 2017 is in Peize een jong dier gevonden. Breidt de soort zich nu snel uit?

Kernpopulatie in Eelde 

Het onderzoek in 2016 was het eerste onderzoek dat zich op het in kaart brengen van de verspreiding van de Russiche rattenslang richtte. Via ruim 1500 interviews zijn waarnemingen van burgers en instanties verzameld. In totaal zijn daarbij bijna 500 waarnemingen van deze slangensoort aan het licht gekomen. Over de succesvolle voortplanting in Eelde is eerder een natuurbericht verschenen.

Uitbreiding richting Vries

Hoewel het overgrote deel van de waarnemingen binnen één kilometer afstand van de oorspronkelijke uitzetlocatie zijn gedaan, waren er enkele op grotere afstand. De grootste afstand bedroeg ruim vijf kilometer. Deze slang bevond zich in het dorp Vries. Een dergelijke afstand kan door dit dier zelfstandig overbrugd worden. Hoewel deze vindplaats sterk geïsoleerd is van alle andere, bevond ook deze zich nog in de gemeente Tynaarlo.

Vindplaats Russische rattenslang in Vries, op ruim vijf kilometer afstand van de verspreidingskern van de populatie in Eelde

Uitbreiding richting Peize

In 2017 werd voor het eerst een Russische rattenslang in de buurgemeente Peize gemeld. Een subadult dier is er als verkeersslachtoffer ontdekt. De vindplaats bevindt zich op bijna vier kilometer van de oorspronkelijke uitzetlocatie en is voor zover bekend de eerste buiten de gemeente Tynaarlo.   

Geef uw waarnemingen door

Gezien de ecologie van de soort en de aanwezige geschikte habitats, mag verwacht worden dat de soort in de toekomst gestaag meer terrein zal winnen. Hoe snel deze 'annexatie' zal gaan en in welke richtingen is onzeker. Het is belangrijk om deze ontwikkeling te blijven volgen. Het doorgeven van waarnemingen is daarbij essentieel.

Hoewel jaarlijks diverse liefhebbers in de omgeving van Eelde op zoek gaan naar Russische rattenslangen, en deze dikwijls ook vinden, worden hun waarnemingen slechts zelden doorgegeven. Hierbij dan ook aan iedereen de oproep om waarnemingen in te voeren in de bekende invoerportalen, of contact op te nemen met RAVON. Foto’s of filmpjes van het waargenomen dier stellen we zeer op prijs.

Russische rattenslangen mijden menselijke bebouwing niet, in dit geval een houthok

Tekst & foto's: Richard Struijk, RAVON: leadfoto: Russische rattenslang gevonden ten noordoosten van de Burgemeester J.G. Legroweg te Eelde.