Grensmaas bij Borgharen

Grensmaas trekt bijzondere vogels aan

ARK Rewilding Nederland
15-MEI-2016 - Ontelbaar veel vogels trekken in het voorjaar over Nederland. Vaak onzichtbaar, maar sommige plekken werken als een magneet voor overvliegende vogels, zoals de Grensmaas in Limburg. Bijzondere soorten vogels, met als klapstuk een griel, werden er in de eerste twee weken van mei gezien.

De afgelopen weken werden een griel en andere bijzondere vogels gezien in RivierPark Maasvallei op de grens van Nederland en België. De meimaand is een goede maand om bijzondere trekvogels te ontdekken. De zuid-noord lopende Grensmaas tussen Maastricht en Roermond wordt door veel vogels gevolgd op hun reis naar het noorden. De natuurgebieden vormen een aantrekkelijke stopplaats voor veel van deze soorten.

Wie nu de natuurgebieden bezoekt langs de Grensmaas, bij Borgharen en Itteren of elders, zal versteld staan van de grote aantallen vogels. Verschillende soorten steltlopers lopen langs het water en zangvogels bevolken in grote aantallen ruigtes en jonge ooibosjes. Voor een deel zijn het broedvogels, zoals de kleine plevieren die op de grindbanken broeden en grasmussen en roodborsttapuiten die de opkomende struiken gebruiken als zangpost.

Grensmaas bij Voulwammes

In mei komen er echter ook grote aantallen trekvogels door het Maasdal op weg naar het noorden. Een deel van deze vogels gebruikt de nieuwe natuur om een of enkele dagen te pauzeren en op zoek te gaan naar voedsel. Zo werden er de afgelopen week vogels waargenomen die normaal vaker langs de kust worden gezien: grote stern, noordse stern, drieteenstrandloper, zilverplevier en steenloper. Ook werden kleine zilverreiger, lepelaar, visarend en bontbekplevier waargenomen.

Bontbekplevier

Maar de klapper voor de liefhebber van zeldzame vogels was de griel die op 4 mei een dag verbleef in het begraasde natuurgebied bij Borgharen. De schaars begroeide grindvlakten lijken wel wat op hun natuurlijke broedplekken ten zuiden van Nederland. Maar waarschijnlijk is dit een verdwaalde vogel die verder zal vliegen op zoek naar geschikt broedgebied en, nog veel belangrijker, een partner. 

Wie zelf vogels wil gaan kijken langs de Grensmaas is van harte welkom. De natuurgebieden zijn er vrij toegankelijk, meer informatie op de website van ARK Natuurontwikkeling. Wie wil weten welke bijzondere vogels er langs de Grensmaas werden gezien kan zoeken op waarneming.nl.

Tekst: Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling (leadfoto: Grensmaas bij Borgharen); Koos Dansen