Eerste Europese Dag van de Paddenstoel in September

Nederlandse Mycologische Vereniging
3-AUG-2016 - De Nederlandse Mycologische Vereniging sluit zich aan om dit jaar de "Europese Dag van de Paddenstoel" gestalte te geven. De landen die nu al deelnemen zijn: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Tsjechië. Met ingang van 2016 wordt deze dag op elke vierde zaterdag in september op de kalender gezet. Dit jaar is dat op 24 september. Doe mee met de Europese Dag van de Paddenstoel!

Langsteelfranjehoeden op houtsnippersDe Europese Dag van de Paddenstoel heeft vijf hoofddoelen, waar op gericht zal worden tijdens de activiteiten. Die doelen zijn:

1) Publieke belangstelling voor paddenstoelen vergroten.

2) Kennis over paddenstoelen en schimmels vergroten, met extra nadruk op educatie voor kinderen.

3) Centrale aankondiging van activiteiten met betrekking tot paddenstoelen(-educatie) op de Europese Dag van de Paddenstoel.

4) Noodzaak van bescherming van leefgebieden van zeldzame en bedreigde paddenstoelen onder de aandacht te brengen.

5) Traditionele volksnamen van paddenstoelen in de wereld te verzamelen en beschermen.

Gewone heksenboleet

Activiteiten

Dit jaar bestaat het tijdschrift "Der Tintling" 20 jaar en binnenkort verschijnt nummer 100. Karin Montag, uitgever van het onder veel West-Europese mycologen en amateurmycologen populaire tijdschrift, grijpt de gelegenheid aan om een Europese Dag van de Paddenstoel uit te roepen, die met ingang van 2016 iedere vierde zaterdag in september op de kalender zal komen. Van de grootscheepse aanpak getuigt de reeds groots opgezette pagina op de Duitstalige Wikipedia, maar bovenal het feit dat er op dit moment al meer dan 160 activiteiten staan gepland in de genoemde zes Europese landen. Natuurlijk kan Nederland niet achterblijven en dus heeft de Nederlandse Mycologische Vereniging zich nu ook aangesloten en hopelijk volgen er nog vele andere organisaties. Wie nu al ideeën heeft voor een activiteit op deze dag, kan contact opnemen met info@allesoverpaddenstoelen.nl. De activiteiten zullen dan worden bekendgemaakt op de website, maar  nog mooier is het als op 24 september geplande activiteiten tevens worden doorgegeven aan de centrale website of meteen met behulp van het formulier.

Tekst en foto's: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging