spreeuw

KNVB roept hulp van spreeuwen in

Vogelbescherming Nederland
23-AUG-2016 - Voetbalbond KNVB roept haar leden op om nestkasten voor spreeuwen op te hangen rondom de voetbalvelden. Spreeuwen eten de larven die het veld beschadigen. De bond gaf zelf het goede voorbeeld en hing een aantal nestkasten op rondom het hoofdkantoor in Zeist. Vogelbescherming ondersteunt deze oproep, omdat het met de spreeuw steeds slechter gaat.

Engerlingen en emelten kunnen behoorlijk wat schade aanrichten aan de grasvelden. Dat zijn de larven van respectievelijk de meikever en de langpootmug. Engerlingen eten de ondergrondse delen van het gras, emelten het groen. Op die manier ontstaan er kale plekken in de grasmat.

Spreeuwen in de avondlucht

Hulp van spreeuwen

De KNVB streeft naar een steeds natuurlijker beheer van de Nederlandse voetbalvelden en hoopt dat de terreinknechten hulp inroepen van spreeuwen. Te meer omdat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen steeds meer aan banden is gelegd. Spreeuwen ontdoen de grasmat van engerlingen en emelten door met hun fijne snavel de larven uit hun eigen gang te trekken. Groot voordeel voor de clubs is dat de spreeuwen eerder broeden dan kraaien en roeken, twee soorten die ook dol zijn op engerlingen en emelten. Deze vogels ploegen met hun grote snavels meters grasmat om en zorgen zo voor veel ergernis. De kraaien en roeken kunnen als alleseters elders ook voedsel vinden.

Spreeuwennestkasten

Door spreeuwen nestgelegenheid aan te bieden, kan overlast van engerlingen en emelten mogelijk worden voorkomen. Er kunnen meerdere nestkasten rondom het voetbalveld worden opgehangen. Deze methode wordt al een aantal jaar succesvol toegepast op enkele Nederlandse golfbanen, die kampen met dezelfde problematiek. Vogelbescherming adviseerde daarover eerder de Nederlandse Golf Federatie. Voetbalclubs kunnen voor het ophangen van de nestkasten te rade gaan in een nieuwe brochure van de KNVB of zich melden bij Vogelbescherming voor advies.

Achteruitgang spreeuwen

2014 werd door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming uitgeroepen tot Jaar van de Spreeuw, omdat het met die huis-, tuin- en keukenvogel die iedereen kent helemaal niet goed gaat in Nederland. Over de periode van 1984 tot 2012 is de broedpopulatie in Nederland zelfs met gemiddeld 4% per jaar afgenomen. Daardoor resteert momenteel minder dan 40% van de populatie van medio jaren tachtig. De exacte oorzaken daarvan zijn nog niet precies vastgesteld, maar duidelijk is wel dat in Nederland spreeuwen minder voedsel en minder broedgelegenheid vinden dan voorheen. Als de oproep van de KNVB op grote schaal gehoor krijgt, komen de Nederlandse voetbalvelden er beter bij te liggen én is het een mooie opsteker voor de spreeuw.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming
Foto's: François Van Bauwel; Menno Schaefer, Shutterstock