Huismussen op terras

De vijf meest gehoorde vogelergernissen

Vogelbescherming Nederland
26-JUN-2018 - Poep op de stoep, koekje uit uw hand gepikt, slapeloze nachten door getjilp en gekras. Hmm. Tijdens of na het broedseizoen ergert u zich misschien wel aan vogels, zelfs als u ze graag ziet. Vijf vogelergernissen en enkele oplossingen.

Eerst de nesteldrukte van de ouders, daarna ál die jongen die de buurt bevolken. Dat valt op. De vogelergernissen stromen vooral tijdens en net na het broedseizoen binnen bij Vogelbescherming. Vogelbeschérming, zeiden we in het begin verbaasd, maar we leggen graag wat uit over het gedrag van vogels, en denken mee over vogelvriendelijke oplossingen.

Natuurlijk stromen ook reacties binnen over genieten en hoort het er allemaal bij. Voor veel mensen zijn vogels echt levensgeluk!

1. Huiszwaluwpoep

Een huiszwaluwgezin eet duizenden muggen per dag! Bevorderlijk dus voor de nachtrust om er veel te huisvesten. Als u zich stoort aan de poepjes van de jongen op de ramen of tegels, is daar iets simpels aan te doen. Bevestig circa 50 centimeter onder de nesten plankjes die zo’n 25 centimeter uitsteken. Die vangen de poep op. Zorg wel voor een paar centimeter open ruimte tussen de plank en de muur, anders nestelen die grapjassen weer onder de poepplankjes. Twee linkerhanden? Ze zijn ook kant en klaar te koop.

Bent u eigenlijk heel blij met uw huiszwaluwen (los van de poep), bestel dan gratis de folder ‘Huiszwaluw zoekt (onder)dak’. Vol met wetenswaardigheden en tips om ze te helpen! Ze kunnen namelijk wel wat hulp gebruiken, daarom is 2018 Jaar van de Huiszwaluw.

Blauwe reiger

2. Reiger vist de vijver leeg

Reigers moeten ook eten, maar het is wel sneu als alle vijvervissen eraan gaan, ze kunnen geen kant op. Zorg daarom voor genoeg beschutting (bijvoorbeeld waterlelies). Verder kunt u de vijverrand barricaderen met dichte begroeiing rondom, of ijzerdraad. Span het draad op 20 centimeter hoogte en op 20 centimeter vanaf de waterkant. Vaak kan de reiger dan niet meer bij de vijver. Eventueel kunt u de vijver afdekken met gaas.

3. Opdringerige meeuwen

Meeuwen zijn knetterslim en weten dat er makkelijk eten te vinden is bij mensen. De enige manier om te verhinderen dat er hordes bij het terras rondhangen en het ijs van uw hoorntje eten, is ervoor zorgen dat ze níet gemakkelijk eten vinden. De gemeente moet iedereen dat goed uitleggen en ondergrondse vuilcontainers plaatsen, maar u kunt vast het goede voorbeeld geven:

Om te voorkomen dat meeuwen steden en dorpen intrekken, moeten de kust en de duinen, het natuurlijke leefgebied van meeuwen, goed worden beschermd. Daar werkt Vogelbescherming aan.

Zilvermeeuw

4. Kraaiachtigen: eitjes opeten en stenen gooien (huh?)

Belangrijkste ergernis bij ekster, kraai en kauw: ze eten eieren en jonge vogels. Dat is echt rot om te zien, want je leeft toch mee met zo’n tortelduifje. De oplossing: accepteer het. In de natuur is de boel meestal goed in evenwicht. Als ál die jongen blijven leven, sterven ze later weer van de honger.

Een opvallende ergernis die we een keer tegenkwamen: ze gooien stenen. Waarom ze dat doen? Misschien omdat het af en toe ineens loont om iets kapot te laten vallen (noten)? Misschien gewoon voor de sport? Voor de zekerheid maar een hoes over de auto dan.

Bord 'Pas op! Stenen gooiende eksters'

5. Bakkeleiende spreeuwen

Als de jongen zijn uitgevlogen, komen spreeuwen in de namiddag samen in slaapgroepen, want dat is veiliger. Na wat rondvliegen en veel geklets, duiken ze met z’n allen in hun vaste boom. Dan is het ook nog bakkeleien wie waar zit. Soms blijven ze enkele dagen, soms vele weken. Het is wel heel gaaf om te zien en er komt altijd weer het moment waarop ze ineens weg zijn. Dan zult u ze nog missen.

Tekst: Jeanet van Zoelen, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Arjan Berben; Koos Dansen; Shutterstock; Kees de Rijk