Grauwe klauwier

Jonge klauwieren op Loozerheide

ARK Rewilding Nederland
4-SEP-2016 - In het Limburgse natuurgebied de Loozerheide werden kort geleden drie jonge grauwe klauwieren gezien. Dit is goed nieuws, ook al is niet met 100% zekerheid te zeggen dat de vogels in het natuurgebied zelf broedden. Hoe dan ook lijkt de Loozerheide erg geschikt voor grauwe klauwieren.

De vogels op de Loozerheide bij Weert worden goed onderzocht. Er ligt zelfs een van de betere trektelposten van Nederland en grote aantallen vogels worden er geringd. Toch ontglippen sommige broedvogels aan de aandacht. Dat zijn meestal broedvogels die pas laat aankomen of die nog een tweede broedpoging wagen in een nieuw gebied. De grauwe klauwier is een echte laatkomer.

Jonge grauwe klauwieren op de Loozerheide

De afgelopen weken werden drie jonge klauwieren op de Loozerheide gezien. Het is niet helemaal zeker of de klauwieren op de Loozerheide zelf hebben gebroed. Maar de jongen waren nog niet lang vliegvlug wat betekent dat ze in elk geval hier of vlak in de buurt groot zijn gebracht.

Het eetgedrag van de grauwe klauwieren op de Loozerheide laat zien dat ze in dit natuurgebied gemakkelijk hun kostje bij elkaar kunnen scharrelen. Talloze levendbarende hagedissen, mestkevers, sprinkhanen en andere grote insecten stonden op hun menu.

De Loozerheide is een begraasd natuurgebied dat de afgelopen jaren door ARK Natuurontwikkeling is ingericht. Door uitruilen en aankopen van landbouwpercelen kon natuurherstel plaatsvinden. In de laagst gelegen delen, omringd door bestaande vennetjes en heide, kon de waterhuishouding worden aangepakt en het waterpeil omhoog gebracht worden. Inmiddels is door het dempen van greppels en afplaggen van de voedselrijke landbouwgrond natte natuur teruggekeerd. Talloze soorten keren er op eigen kracht terug. Dat nu ook de eerste klauwieren in het gebied foerageren en wellicht hebben gebroed is wederom een goed teken. Wellicht zijn de jongen een opmaat voor verdere uitbreiding van de zeldzame grauwe klauwieren in het Kempen~Broek.

Met dank aan de tellers van de vogeltrektelpost Loozerheide.

Tekst: Denis Frissen, ARK Natuurontwikkeling
Foto: Ruud Bouwman; Jankees Schwiebbe, Birdphoto.nl