dagpauwoog primair

Veel dagpauwogen

De Vlinderstichting
16-SEP-2016 - De afgelopen warme dagen zijn er heel veel dagpauwogen gemeld. Waarnemingen van tientallen bij elkaar zijn geen uitzondering. Uit Weert in Limburg kwam een melding van 47 dagpauwogen op Hortensia in een tuin en ook op andere nu bloeiende planten worden er veel gezien.

Een dagpauwoog op nabloei van knoopkruidHet lijkt hier te gaan om de tweede generatie van de dagpauwoog, die niet jaarlijks voorkomt. Normaal gesproken planten de overwinterde vlinders zich hier voort in april en verschijnen in juli en augustus de nakomelingen, die vervolgens in overwintering gaan. Wel komen ze dan nog regelmatig tevoorschijn om voldoende voedsel te verzamelen om goed gevoed de winter in te gaan. Je kunt ze dan vinden op de laatbloeiers zoals koninginnenkruid, hemelsleutel of herfstaster, maar dus ook, zoals daar in Weert, op hortensia. Zolang het weer het toelaat zullen ze nog weken regelmatig hun overwinteringsplek verlaten om bij te tanken. Dat kan doorgaan tot in november. Dan wordt bijvoorbeeld klimop veel gebruikt, die nog tot in december kan bloeien en nectar kan leveren. De telgegeven uit het Meetnet Vlinders laten zien dat de gebruikelijke piek in augustus duidelijk aanwezig is, maar dat er nu in september een nieuwe ‘golf’ dagpauwogen bijkomt.

Trend van de dagpauwoog in de monitoringroutes. Blauw = gemiddelde van 1990 - 2015, rood = 2016.

Op een zevenzonenboom in de voortuin van De Vlinderstichting zaten ook 12 dagpauwogenIn de voortuin van De Vlinderstichting staat een zevenzonenboom (Heptacodium), afgelopen vrijdag zaten daar al een aantal dagpauwogen op, maar op 13 september waren dat er 12. Ook in de tuintellingen zien we de stijgende lijn in september. Op Waarneming vinden we ook flinke aantallen bijeen. Zo werden er op 13 september 12 gemeld uit Maarsen, 15 in Itteren, 25 in de Reeuwijkse plassen, 47 in Boskoop en maar liefst 49 in Maastricht. Dat zijn spectaculaire aantallen, maar dit Twitterbericht van Bart Goudeseune, die vlinders heeft geteld in een akkerrand met luzerne spant wel de kroon: “Akkerrand met luzerne: 1070 dagpauwogen!! 76 kleine vos, 33 atalanta, 3 distelvl en veel koolwit”. Het is de vraag hoe de omslag in het weer in de loop van deze week, van extreem warm naar normale waarden, zal uitwerken op de aantallen die gezien worden.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting