Grote modderkruiper

Modderen voor de modderkruiper

Natuurmonumenten, Stichting RAVON
12-OKT-2016 - Dankzij de hulp van meer dan 30 vrijwilligers zijn vorige maand maar liefst 183 grote modderkruipers en bijna 1500 andere vissen gered bij baggerwerkzaamheden in het rietmoeras van het Zwarte Meer. Bijzonder omdat er nog weinig bekend was van grote modderkruipers in dit natuurgebied.

Bijzonder natuurgebied

De rietlanden langs de oevers van het Zwarte Meer vormen een belangrijk leefgebied voor zeldzame moerasvogels (purperreiger, roerdomp, porseleinhoen en grote karekiet). Naast moerasvogels leek het gebied ook van waarde voor de zeldzame grote modderkruiper. Tot op heden was er echter vrijwel niets bekend over het voorkomen van deze soort in dit gebied.

Noodzakelijk slootonderhoud

Verschillende sloten in de rietlanden van het Natura2000-gebied Zwarte Meer zijn al jaren niet gebaggerd en dreigen op korte termijn te verlanden. Als sloten verlanden vormt dit een probleem voor vissen en daarmee ook voor moerasvogels zoals purperreiger en roerdomp die van deze vissen afhankelijk zijn. Afgelopen maand voerde Natuurmonumenten daarom slootonderhoud uit om de verlanding tegen te gaan en meer water in het rietland te krijgen.

Zorgvuldig te werk

Bij de uitvoering is rekening gehouden met het voorkomen van de grote modderkruiper. Slechts een deel van de bagger werd opgeschept. De rietoevers waar de soort zich verschuilt werden gespaard.

Natuurbeheerders volgen spoedcursus

Voor veel natuurbeheerders is de grote modderkruiper een onbekende vis. Op de eerste werkdag zijn de boswachters van Natuurmonumenten door RAVON ingewijd in de ecolgogie van de grote modderkruipers.

Meer dan 30 vrijwilligers

Het uitzoeken van modder op vissen is een zware klus. Na een oproep in de lokale media meldden zich maar liefst 30 vrijwilligers aan om hierbij te helpen. Alle modderkruipers zijn nauwkeurig opgemeten en ook is gekeken naar het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Modderen voor de grote modderkruiper in het Zwarte Water (film: Blikonderwater.nl)

Bijzondere vangsten en een goede meting

Tijdens de werkzaamheden werden maar liefst 1666 vissen gered. In totaal werden 183 grote modderkruipers teruggezet. Dit is waarschijnlijk slechts een klein deel van de totale populatie. Veel leefgebied is gespaard gebleven. Naast grote modderkruipers blijken de sloten in het rietland ook plaats te bieden aan de zeldzame kroeskarper en werd er een jonge meerval aangetroffen. Alle waarnemingen zijn verwerkt tot een goede nulmeting van de visstand in het natuurgebied.

Tekst: Arthur de Bruin, RAVON; Ruben Kluit, Natuurmonumenten
Foto: Jelger Herder (leadfoto: grote modderkruiper)