Huismus man

Afname Huismus gestopt?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
19-NOV-2016 - De dramatische afname van de Huismus lijkt gestopt. Maar de vlag kan daarmee niet uit. In veel woonwijken ontbreekt de soort al jaren. Gaat het om gebrek aan nestgelegenheid of zijn er andere factoren die bepalend zijn?

Huismussen gebruiken nieuwe neststenen voor Gierzwaluw. 17 maart 2014. Nijmegen – BiezenIn dertig jaar is onze populatie Huismussen meer dan gehalveerd. Recent is er een stabilisatie vastgesteld. Problematisch lijkt het voor de soort vooral in de grote (binnen)steden. Op basis van MUS (Meetnet Urbane Soorten) en ook inventarisaties in bijvoorbeeld Amsterdam zijn er wel broedplekken aanwezig, want er zijn wel broedende Gierzwaluwen. Het lijkt er op dat we het eerder moeten zoeken in gebrek aan (kwalitatief) voedsel en dekking. Onvoldoende zaad en insecten en dekking door middel van hagen, struiken en klimop lijken daarin leidend. In de nieuwe en groene stad Almere doet de huismus het veel beter dan in de oude stad Amsterdam. Je kunt de presentatie over de huismus in tien jaar MUS bekijken. Huismus-onderzoeker René Oosterhuis laat ook zijn licht schijnen over de achteruitgang in Vroege Vogels.

Verspreiding van de huismus op telpunten in Amsterdam en Almere

Positief verhaal uit Noordwijk op de Landelijke Dag 26 november

Op de Landelijk Dag van Sovon wordt de Vogelbalans 2016 gepresenteerd met als thema Stadsvogels. Daarin natuurlijk aandacht voor de Huismus en andere soorten die in de urbane omgeving leven. Huismussen ontdekken vrij gemakkelijk nieuwe broedplaatsen. Ze zijn daarin niet zo conservatief als Gierzwaluwen. In nieuwbouw en de naoorlogse wijken doen ze het relatief goed. In een dorp als Noordwijk is in ruim tien jaar zelfs een toename vastgesteld. Hein Verkade van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk zal de resultaten uit de doeken doen. Bekijk het hele programma op https://www.sovon.nl/ld

Tekst: Jan Schoppers, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Harvey van Diek (leadfoto: Huismus man); Jochem Kühnen
Kaart: Meetnet Urbane Soorten (MUS)